• hostinský

    •                              6489 H    hostinský

      

      

          dĺžka prípravy:            3 roky

         ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list


         Absolvent získa poznatky o gastronomických pravidlách a zásadách pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov,

                                                   získa aj poznatky o organizácii práce vo výrobných, odbytových a ubytovacích zariadení. Žiaci majú počas štúdia

                                                   možnosť absolvovať barmanský kurz a po absolvovaní 3 rokov štúdia majú možnosť nadstavbového štúdia

                                                   ukončeného maturitnou skúškou