Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne

Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne

Dňa 15.marca 2018 žiaci tretieho ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť predviesť svoje zručnosti v školskom kole v príprave jedál ne tému: ,,Jedlá medzinárodnej kuchyne“

Každý žiak si vopred vyžreboval jednu medzinárodnú kuchyňu. Ich úlohou bolo zvoliť si a pripraviť jedlo typické pre danú kuchyňu. Žiaci mali možnosť predviesť nielen svoje zručnosti ale aj kreativitu a fantáziu. Hodnotiaca komisia  ich sledovala počas celej práce,  pričom okrem chuti a vzhľadu  jedla sa hodnotila aj technologická príprava a hygiena práce ako aj dodržanie pracovného limitu.

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

Dňa 15. februára 2018 sa konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Študenti s najlepšími vedomosťami z ekonómie a financií z Banskobystrického kraja, ktorí sa osvedčili v školskom kole súťaže, sa zúčastnili krajského kola v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Podujatie otvorila Monika Olejárová, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4000 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom a sprevádzajúcim pedagógom predstavil možnosti štúdia na univerzite dekan Ekonomickej fakulty, doc. Peter Krištofík, ako aj člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo. Krajského kola sa zúčastnilo takmer 50 najšikovnejších ekonomických olympionikov z 15 stredných škôl Banskobystrického kraja. Po krátkom úvode nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti.  Po ňom ich už čakalo občerstvenie a spoločná fotka.  Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková II. A, Anežka Šipikalová II. A, Viliam Búry II. N, Matej Meliš II. N, Eduard Dunko I. N, Sally Popracová IV. A trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu marca. Držíme všetkým palce. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších známych slovenských ekonómov.

Olympiáda Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník   

Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve, ktorú každoročne organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci s firmou KROS, a.s.. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník 28. februára 2018. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení súvislého príkladu z podvojného účtovníctva v programe Omega od firmy KROS. Najlepšie výsledky dosiahla Ľubica Beňová, Slávka Kékešiová a Bronislava Beniaková.

Fašiangy sa skončili

  Stalo sa tradíciou, že aj my v SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani si každoročne pripomíname koniec fašiangov. Fašiangy - obdobie veselosti, zábavy, hodovania a hojnosti.

Tento rok sme rozhodli priblížiť tradície fašiangov aj žiakom základných škôl.

 V posledný fašiangový deň 13.2.2018 sme zorganizovali oficiálny DOD, aby si žiaci základných škôl a široká verejnosť mohli prezrieť vynovené priestory školy, učebne a dielne. Zároveň žiaci mohli získať informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

 

            Dňa 8.2.2018 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva. 

             Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Finančná olympiáda – výsledky I. kola

Finančná olympiáda – výsledky I. kola

 

Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v troch kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou on-line testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.

Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

V termíne od 15. do 19. januára 2018 prebehli školské kolá ekonomickej olympiády.  Naši študenti boli úspešní,  do krajského kola sa prebojovali:

Kristína Mištíková II. A

Anežka Šipikalová II. A

Eduard Dunko I. N

Sally Popracová IV. A

Matej Meliš, II. N

Viliam Búry II. N

Koniar Jozef II. N

Šarkôzi Tobias II. N

Tokolyová Lea I. A

Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať dňa 15.februára 2018 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Barmanský kurz

 Chcete si rozšíriť svoje vzdelanie?

Teraz máte možnosť absolvovať  Barmanský kurz

Cieľ kurzu: osvojiť si základy prípravy miešaných nápojov, ich charakteristiku, dekoráciu pohárov……

Určený pre: študentov všetkých odborov

Termín:    marec- apríl 2018  

Dĺžka kurzu: 1 týždeň

Kurz vedú:  členovia Slovenskej barmanskej   asociácie

Ekonomická olympiáda štartuje

Ekonomická olympiáda štartuje

Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

photo

Streda 21. 3. 2018

Počet návštev: 2178647