• cukrár

    •                   2964 H   cukrár

      

                     dĺžka prípravy:            3 roky
                     ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list

      
                     Učebný odbor pripraví absolventa na výkon povolania cukrár, ktorý ovláda technologické postupy pri výrobe múčnikov,

                     cukrárenských polotovarov, korpusov, zmrzlín, pozná základné pojmy a vzťahy z ekonomiky podniku. Po absolvovaní

                     3 rokov štúdia majú možnosť absolventi nadstavbového štúdia ukončeného maturitnou skúškou.