Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám
 • XXVIII.ročník Olympiády v anglickom jazyku

  XXVIII.ročník Olympiády v anglickom jazyku

  Ako každý rok aj tento v mesiaci november a december prebiehajú školské kola vedomostných súťaží žiakov stredných a základných škôl. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Vedomostné olympiády umožňujú žiakom získavať nové vedomosti a rozvíjať svoj záujem o školské predmety aj mimo vyučovacích hodín.

  Dňa 09.11.2017 na SOŠ obchodu a služieb sa konal XXVIII. ročník Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 9 žiakov, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru  s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

  Výsledky sú nasledovné:

  Úspešní  riešitelia:                 

  Viktoria Senešiová  – I.A,   Lea Tokolyová –I.A, Anežka Śipikalová – II.A, Kristína Mištiková  – II.A, Veronika Tencerová  – II.A

  Čestné uznanie – Michaela Hollá – I.A

  III. Miesto  -     Bianka Bieliková_-  IV.A

  II. Miesto -   Petra Haringová – IV.A

  I.Miesto  –  Martina Nagyová, II.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v regionálnom kole.

  Všetkým účastníkom ďakujeme, želáme veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka a tešíme sa na Vašu účasť aj v budúcom školskom roku.

  Vyučujúce anglického jazyka: Mgr. Falatová Mária, PaedDr. Gáborová Slavomíra

 • IMATRIKULÁCIE 2017

  IMATRIKULÁCIE 2017

          Dňa 13.11.2017 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie žiakov 1. ročníkov.  Žiaci z II. A, II.C a II. N pripravili pre prvákov rôzne súťaže. Na úvod museli prváci vypiť „ drink“ na privítanie a dievčatá ich pomaľovali a nasprejovali farebnými sprejmi. Program uvádzal Filip Hudec z II. C triedy a sprevádzal žiakov jednotlivými súťažnými úlohami ako jedenie jogurtu so zaviazanými očami, hľadanie kinderka v škatuli plnej hliny, beh s vajcom na lyžičke, poskladanie sa do geometrických tvarov, kŕmenie sa sladkým kakaom alebo zjedenie posoleného jabĺčka. Na záver žiaci prečítali slávnostný sľub, dostali imatrikulačný list a stali sa právoplatnými žiakmi našej školy.

   

                                                                                                      Žiaci II. A  a   ŽŠR

 • Digitálna garáž

   „Digitálna garáž“                                              

  Spoločnosť Google Slovensko prináša projekt pod názvom Digitálna garáž, ktorého cieľom je podporovať rozvoj digitálnych zručností. Online rozsiahla vzdelávacia platforma Digitálna garáž je určená podnikateľom a firmám, ale najmä budúcim podnikateľom – študentom, ktorí by chceli zdokonaliť svoje digitálne zručnosti pre budúce podnikateľské aktivity a rozvoj kariéry.  Platforma obsahuje 89 jednoduchých a zrozumiteľných vzdelávacích videí a kvízov usporiadaných do 23 tém. Tie pomôžu študentom zorientovať sa v digitálnom svete – od zásad, ktoré má spĺňať dobrá webová stránka, cez tipy ako začať s digitálnym marketingom či internetovým exportom, až po využívanie pokročilejších analytických nástrojov alebo optimalizáciu webovej stránky pre vyhľadávače. Úspešný absolvent celého kurzu získa od Googlu certifikát uznávaný organizáciou IAB  Europe (Interactive Advertising Bureau), ktorý je potvrdením o dosiahnutí pokročilých zručností v oblasti online marketingu a ktorý môže pomôcť najmä študentom pri hľadaní zamestnania.

  Nad programom prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegríni. Ďalšími partnermi programu sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR.

  Partnerskými univerzitami sú Univerzita Komenského v Bratislave a Paneurópska vysoká škola, ktoré začlenili Digitálnu garáž do osnov marketingu. Nezisková organizácia Junior Achievement  takisto začlenila Digitálnu garáž do svojich edukačných programov.

  Aj naša škola využila túto možnosť a zapojila sa do uvedeného projektu. Úspešní absolventi získali certifikát od firmy Google:

  Ľubica Beňová IV. A

  Sally Popracová IV. A

  Petra Haringová IV. A

  Slávka Kékešiová IV. A

  Patrik Podrásky IV. A

  Ján Hudec IV. A

  Lea Haringová II. A

  Anežka Šipikalová II. A

  Kristína Mištíková II. A

  Veronika Tencerová II. A

  Simona Brodzianska II. A

  Simona Harabová II. A

  Certifikát možno získať do konca decembra, takže študenti prihláste sa a získajte nové vedomosti a zručnosti v oblasti online marketingu.

                                                                                                  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • Odborná exkurzia v mliekárni

  Odborná exkurzia v mliekárni

              V jeden pekný októbrový deň sme sa vybrali s našimi študentmi na exkurziu do mliekárne v malej dedinke Lovčica Trubín. Exkurzia bola zameraná  na výrobu mlieka, mliečnych výrobkov, ale aj živočíšnu výrobu a rastlinnú výrobu.  Keďže v škole máme predmety tovaroznalectvo, potraviny a výživa, študenti mali možnosť vidieť reálne v praxi výrobu mliečnych výrobkov. V samotnej mliekárni nám ukázali pasterizáciu, výrobu a zrenie syrov, bryndze, tvarohu, jogurtov, mliečných nápojov, korbáčikov, vysvetlili technológiu výroby a samozrejme sme aj niektoré výrobky ochutnali. Potom sme videli aj samotný chov a starostlivosť o rôzne plemená kráv. Študenti sami videli, že kým sa na stôl dostane hotový výrobok je to dlhá cesta a vyžaduje si hlavne v poľnohospodárstve veľa práce. Táto exkurzia sa uskutočnila z príležitosti „Svetového dňa mlieka“, ale aj „Svetového dňa výživy“.

              Táto malá družstevná mliekáreň vyrába kompletný sortiment mliečnych výrobkov. Výroba je založená na prirodzených a kontrolovaných mikrobiologických procesoch, sú to tradičné postupy overené generáciami našich predkov. Vo výrobe nepoužívajú žiadne doplnkové látky, ako emulgárory, stabilizátory, konzervanty, škroby či iné zahusťovadlá. Výsledkom tejto práce je poctivý a nesfalšovaný slovenský mliečny výrobok. A preto kupujme kvalitné slovenské výrobky a podporme tak našich výrobcov, ktorí to v dnešných podmienkach  hlavne v poľnohospodárstve majú veľmi ťažké. Výrobky tejto mliekárne v Novej Bani kúpite aj v mliekomate pána Ing. Boroša pri Lidli, alebo v predajniach Jednota.

              Cestou domov sme sa ešte zastavili na hrade Revište, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Dozvedeli sme sa o jeho histórii a etapách rekonštrukcie. Hmla nám však trochu pokazila výhľad na okolie.

              Dúfam, že študentom sa exkurzia páčila, veď iná je teória a iná je prax. Touto cestou sa chcem poďakovať pracovníkom mliekárne, ktorí boli veľmi milí, ústretoví, venovali sa nám a odpovedali na všetky zvedavé otázky.

                                                                Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

 • Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy, ktorý si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska  vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu  základného ľudského práva – práva na potraviny - pre všetkých obyvateľov planéty.

  16. október nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.
  V Strednej odbornej škole obchodu a služieb sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami:

  1. Zdravá výživa na chodbách školy  

  V rámci odborného predmetu tovaroznalectvo  študentky  II. A, I.A   pripravili netradičné občerstvenie pre študentov a zamestnancov našej školy. Ponúkali  čerstvé ovocie, ktoré bolo naaranžované na stolíkoch v priestoroch školy,  ovocné misky, rôzne dobroty z ovocia, jablkové koláče, ovocné špízy,  netradičné nátierky, ktoré sami pripravili. Na chodbách vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia, zrelého ovocia.

  1. Prezentácie, diskusie, nástenka - V rámci predmetu tovaroznalectvo boli vypracované   prezentácie na témy „Stravuj sa zdravo“, „Mýty o jedle“, „Potravinové škandály“,  „Ryby“, „Ovocie“.  Študenti pripravili nástenku  o zdravej výžive, ale aj biede na Africkom kontinente.

  Na hodinách prebiehali aj diskusie na tému – kvality našich domácich produktov a ich predaji v známych obchodných reťazcoch.  Diskusia mala za cieľ vzbudiť uvedomelý spotrebiteľský prístup, t.j. nakupovať v obchodoch slovenské výrobky, vedieť ich rozlíšiť od zahraničných,  podporovať našich poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska.

  1. Ochutnávka výrobkov zdravej výživy v školskej jedálni

  V priestoroch školskej jedálne pod vedením majstrov  odborného výcviku, vedúcej školskej jedálne a študentov  bola pripravená ochutnávka ovocia, výrobkov. Tento rok to bolo trochu netradičné, pretože sa zamerali na  „pochúťky z tekvice“. Ponuka bola veľmi zaujímavá – tekvicový chlieb s rozmarínom, tekvicové koláčiky, čokoládovo-smotanový tekvicový cheesecake, tekvicové rizoto s parmezánom. Všetkým tieto pochúťky veľmi chutilo. Školská jedáleň bola pekne vyzdobená v tekvicovom štýle.

   

  1. Prezentácia „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“ Prezentáciu pripravila Ing. Katarína Garajová. Poukázala v nej na význam zdravej výživy, zdravého životného štýlu, na zásady racionálnej výživy, vysvetlila pojem „potravinová pyramída“. Študentov upozornila na rôzne druhy tekvíc, ktoré sa dajú použiť v ľudskej výžive. Táto plodina bola kedysi trochu zaznávaná, ale dnes mnohí tekvice používajú na prípravu rôznych, veľmi chutných jedál, koláčov, kompótov.

   

  1. Relácia v školskom rozhlase  -  Slová o zdravej výžive, zdravom životnom štýle zazneli aj zo školského rozhlasu.

   Do priestorov našej školy sme v tento deň pozvali aj deti zo Spojenej školy v Novej Bani, ktoré si vypočuli prezentáciu, ochutnali z pripravených výrobkov, prezreli si školu. Verím, že sa u nás cítili dobre, veď to nebola ich prvá návšteva u nás.

  Takto prebiehal zaujímavý a netradičný deň na našej škole. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, majstrom OV, vedúcej školskej jedálne, študentom, ktorí sa do týchto aktivít zapojili.  A nezabúdajme na to že „ V zdravom tele, zdravý duch“, alebo „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“.                                                                      

                                                 Ing. Lenčová Mária, učiteľka odborných predmetov

 • Záložka do knihy spája slovenské školy

  VI. ročník celoslovenského projektu

  Záložka do knihy spája slovenské školy

  SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 50 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

  Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Témou 6. ročníka celoslovenského projektu boli „ Literárne osobnosti môjho regiónu“, preto sme si priblížili  najmä osudy a tvorbu Františka Švantnera a Jozefa Hindického , ktorí  podstatnú časť ich života pôsobili v našom regióne.

     Vyrobené záložky sme poslali svojej partnerskej škole , ktorou bola SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši , do balíka sme tiež  pribalili propagačné materiály školy.

                            PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

   Dňa 23. 10. 2017 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc pripravili pre žiakov sprievodné akcie, ktorými boli výstavka záložiek z partnerskej školyMAXI  burza kníh, za ktoré žiaci, ako aj vyučujúci  zaplatili dobrovoľnú cenu. Výťažok z burzy kníh venujeme černošskému chlapčekovi z Rwandy, ktorého majú žiaci školy v adopcii už siedmy rok  prostredníctvom projektu Pallotínskych misionárov pod názvom Adopcia srdca. Heslo MAXI burzy kníh bolo „ Kúpiš knihu, kúpiš pole“, pretože peniaze získané z burzy kníh sa použijú na zakúpenia poľa pre černošskú rodinu v adopcii. Žiakov, ktorí si zakúpili viac kníh, čakala sladká odmena.

                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

 • Október – mesiac úcty k starším

  Október – mesiac úcty k starším

  Dňa 20.10.2017 žiaci našej školy navštívili Domov dôchodcov v Novej Bani. Na túto návštevu sa obyvatelia domova každoročne  tešia a vždy nás milo privítajú.

  V tomto školskom roku si dievčatá z II. A triedy – Anežka Šipikalová, Simona Brodzianska a Veronika Tencerová  a chlapci  Filip Hudec z II. C a Viliam Búry z II.N nacvičili pekné slovenské ľudové pesničky spoločne s vyučujúcou PaedDr. Slavomírou Gáborovou. Na harmonike ich sprevádzala Michaela Trnková, ktorá je aktívnou členkou folklórneho súboru Háj v Novej Bani a je to naša bývalá žiačka ochotná vždy s nami spolupracovať. O občerstvenie sa postarali žiaci odborného výcviku spolu s pani majsterkou Bc. Andreou Kvaššayovou a napiekli  domáce pagáčiky.

  Dievčatám a chlapcom to v krojoch veľmi pristalo, spievali a dokonca aj tancovali s babičkami a deduškami. Na záver sa nám poďakovali so slovami: „ Ďakujeme, priniesli ste medzi nás ku našej mladosti a urobili ste nám veľkú radosť.“  Úprimné slová potešili.

                                              PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka ŽŠR

 • Kvíz  „Finančná gramotnosť“

  Kvíz  „Finančná gramotnosť“

  Pri príležitosti „Dňa finančnej gramotnosti“, ktorý pripadá na 8. septembra  sa na našej škole uskutočnil kvíz  na tému „finančná gramotnosť“.  Kvíz prebiehal počas celého mesiaca september a zúčastnili sa ho triedy I.A, II.A, IV.A, I.N, II.N.

  Finančná gramotnosť je v súčasnosti významnou oblasťou  vzdelávania mladých ľudí. A tak sa aj naši študenti  zapojili do testovania finančnej gramotnosti. Ich úlohou bolo vypracovať 33 úloh z finančnej oblasti. Otázky sa týkali bankovej sústavy, investovania, stavebného sporenia, možností získavania úverov, pôžičiek, výpočtu úrokov, lízingu, všeobecného rozhľadu v oblasti financií a pod.

  Vedomosti z oblasti finančného vzdelávania môžu študenti získať aj v mnohých odborných predmetoch, ako hospodárske výpočty, ekonomika, ekonomické cvičenia, účtovníctvo, manažment osobných financií, podnikové financie, seminár z účtovníctva, daňové praktikum.

  Aj takýmto spôsobom si  študenti rozvíjajú vedomosti z oblasti finančného vzdelávania. Samozrejme je ešte potrebné získať veľa vedomostí, aby sme mohli povedať „že sme finančne gramotní“.

  Vyhodnotenie:

  Trieda I.A –                Viktória Senešiová 28 bodov, Lucia Blizňáková 27 bodov, Lea

                                     Tokolyová 26 bodov.,

  Trieda II. A -              Anežka Šipikalová 26 bodov,  Brodzianska Simona, Kristína Mištíková 24 bodov, Haringová Lea, Tencerová Veronika 23bodov,

  Trieda IV. A -             Haringová Petra 32 bodov, Kosejová Veronika, Popracová Sally 30 bodov, Beňová Bronislava 29 bodov

  Trieda I.N -                 Dunko Eduard  28 bodov, Kolienčíková  Veronika 26 bodov, Šarkozi Sebastian 24 bodov,

  Trieda II. N -              Viliam Búry 27 bodov, Natália Holá 25 bodov, Jozef Koniar 23 bodov

  Celkové poriadie za školu:  1.  miesto – Petra Haringová,  32 bodov

                                                 2.  miesto -  Sally Popracová, 30 bodov

                                                 3.  miesto – Bronislava Beniakková, 29 bodov

                                                 4.  miesto -  Viktória Senešiová, Dunko Eduard, 28 bodov

                                                 5. miesto -   Viliam Búry, 27 bodov

  Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

  Ing. Lenčová Mária

 • Exkurzia v Banskej Bystrici

  Exkurzia v Banskej Bystrici

  V jeden pekný októbrový deň sa naša trieda I.A vybrala na potulky po Banskej Bystrici. Cesta vo vlaku ubehla rýchlo a čakalo na nás mesto pod Urpínom.

  Naša prvá zastávka bola v štátnej opere, kde sme uvideli predstavenie „Carmen“ plné pohybu, pekných scén a krásnych melódií. Potom naša cesta viedla k pamätníku SNP, kde sme si prezreli vystavené expozície, dozvedeli  sa veľa historických faktov z obdobia 2. svetovej vojny aj SNP. Aj touto formou sme si  uctili pamiatku tých, ktorí vo vojnových časoch položili životy za našu slobodu a mierový život. V tejto dobe je táto téma naozaj aktuálna, keďže vojnový konflikt  u našich susedov na Ukrajine stále trvá a bohužiaľ aj v našej krajine sa nájde veľa takých,  ktorým fašizmus, jeho teórie, symboly nie sú cudzie.

  Potom sme sa presunuli do centra mesta, kde sme si prezreli krásne zreštaurované historické pamiatky – Mestský hrad Barbakan, hodinovú vežu a barokový Mariánsky stĺp v hornej časti námestia SNP, historickú radnicu, Benického dom, fontánu a obelisk, kostoly a ďalšie pamiatky nachádzajúce sa na pešej zóne.

  Na záver naše kroky viedli do nákupného centra Európa, veď bolo treba kúpiť aj malé darčeky.

  Bol to príjemný deň, strávený v krásnom meste, plný pohody a dobrej nálady.                

                                     Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

 • SOŠ obchodu a služieb – škola v regióne pre región

  SOŠ obchodu a služieb – škola v regióne pre región

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani je školou s dlhoročnou pôsobnosťou v regióne Novej Bane, ktorá za dobu svojho trvania vychovala veľké množstvo úspešných absolventov.   SOŠ obchodu a služieb pripravuje žiakov v štvorročných študijných odboroch, v trojročných a dvojročných  učebných odboroch, ako aj v dvojročných odboroch nadstavbového štúdia.

     Študijné odbory  obchod a podnikanie, kuchár, podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie pripravujú žiakov na prax rovnako úspešne ako na vysokoškolské štúdium. Žiaci  sa učia v moderných odborných učebniach, v jazykových učebniach, v počítačových učebniach, využívajú  interaktívne tabule s najmodernejšími softvérmi, on – line učebnice a interaktívne pracovné zošity. Absolventi našej školy pracujú ako ekonómovia, účtovníci, pracovníci v cestovných kanceláriách, manažéri, nájdeme ich v bankách, na úradoch, ale stali  sa z nich aj učitelia, právnici a  študujú aj na vysokých školách v zahraničí. Počas rokov pôsobenia na našej škole sa zapájali do množstva súťaží a  olympiád, kde dosiahli výborné umiestenia na regionálnej  a  na celoslovenskej úrovni, vyskúšali si prax v zahraničí ako účastníci medzinárodných projektov a výmenných stáží. S mnohými z nich sa po rokoch stretávame a vidíme úspešných mladých ľudí, ktorí obstáli na trhu práce.

     Trojročné a dvojročné učebné odbory sú orientované prevažne  na odborný výcvik. Učebný odbor mechanik – opravár umožňuje žiakom a širokej verejnosti využívať modernú automobilovú diagnostickú techniku, žiaci učebných odborov kuchár, hostinský a potravinárska výroba  vykonávajú odborný výcvik v školskej  kuchyni pri príprave pokrmov, obsluhujú v školskej jedálni počas výdaja obedov, ale aj  počas akcií, ktoré škola organizuje. Otvárame dvere širokej verejnosti v popoludňajších hodinách a aj  cez víkendy,  poskytujeme kvalitné služby pre rodinné oslavy ako sú svadby, rodinné posedenia, narodeniny, krstiny, kary, stretnutia spolužiakov, rodinné stretnutia a firemné akcie.  

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani úspešne spolupracuje aj s mestom a jeho predstaviteľmi. Stalo sa dobrou tradíciou, že sa každoročne podieľame na Novobanskom jarmoku a ponúkame vyhľadávané gastronomické špeciality, ktoré neodmysliteľne k jarmoku patria.  Naša škola nechýbala ani na oslavách baníctva počas 10. stretnutia banských  miest a obcí Slovenska, ktoré organizovala Nová Baňa a dostalo sa

   nám cti zabezpečiť slávnostnú recepciu a šachtág.  Okrem týchto podujatí pravidelne pečieme  medovníčky   na vianočný  benefičný koncert organizovaný mestom, ponúkame svoje služby počas prehliadky amatérskych  divadelných súborov , stretnutia heligonkárov a iných kultúrnych podujatí.

     Špecifickou a typickou črtou školy je úcta k regionálnym tradíciám. Obyvatelia  mesta, ale aj jeho návštevníci ochutnali u nás zabíjačkové špeciality, uvideli množstvo fašiangových masiek, zabavili sa pri pochovávaní basy, zatancovali si na fašiangových zábavách. V letných mesiacoch si mnohí pochutnali na výbornom guláši, ktorý navarili súťažné družstvá z blízkeho ale i vzdialenejšieho okolia Novej Bane. 

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pripravuje pre obyvateľov mesta ďalšie prekvapenia a dúfame, že  sa stanú rovnako populárne ako spomínané aktivity. V rámci rozvoja a udržateľnosti  cestovného ruchu v  regióne chceme zrealizovať dni medzinárodných kuchýň, dni hojnosti, ochutnávky zabudnutých slovenských jedál a receptov v zmodernizovaných priestoroch školskej jedálne a banketových miestnostiach.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani je a zostane školou pre náš región. Dvere u nás majú otvorené všetci. Sme školou, ktorá poskytuje  kvalitné vzdelanie a svoje služby širokej verejnosti, ktorá  nám  dlhé  roky zachováva svoju priazeň.  Sme  tiež školou, ktorá ako jediná v širšom okolí poskytuje vzdelanie aj pre žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia,  z prostredia detských domovov, realizuje sociálnu inklúziu týchto žiakov  a zvyšuje tak ich  šance uplatniť sa na trhu práce. Pridanou hodnotou našej školy je stály a plne kvalifikovaný pracovný kolektív učiteľov a majstrov odborného výcviku s bohatými odbornými a pedagogickými skúsenosťami, ako aj pokojná, takmer rodinná  atmosféra .  

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  je  teda právom  školou v regióne a pre región.

                                      PaedDr. Slavomíra Gáborová, učiteľka strednej školy

 • Návšteva opery v Banskej Bystrici

  Návšteva opery v Banskej Bystrici

  Dňa 10.10.2017 žiaci I.A, II.A, II.N  a IV.A  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani navštívili operu v Banskej Bystrici, aby si pozreli hudobno – tanečné predstavenie Carmen.

  Známy titul Carmen  žiaci uvideli ako celkom nový umelecký tvar spojením hudby G. Bizeta a R. Ščedrina  s tancom, spevom a hovoreným slovom . Cieľom predstavenia je určitým spôsobom nastaviť zrkadlo našej spoločnosti Osudy a životné situácie hlavných hrdinov Carmen, Josého, Toreadora a Micaely riadi postava Veštice – Smrti.

   
  Režisérka a choreografka Dana Dinková o tomto diele povedala: „Carmen je  temperamentný príbeh, plný emócií. Je to príbeh ženy, ktorá hľadá lásku ako symbol slobody. Predstavenie poukazuje  na to, ako vieme dnes  určité životné hodnoty rýchlo vymeniť, ako vieme kvôli túžbe po úspechu a bohatstve zrazu zabudnúť na lásku, ako ostávame zavše vnútorne prázdni, že už ani samotná smrť nám nemá čo vziať.“

  Na záver predstavenia prítomní diváci ocenili účinkujúcich vrelým potleskom a slovami uznania. Tešíme sa na ďalšie predstavenia, ktoré Štátna opera v Banskej Bystrici naštuduje a budú pre žiakov príjemným umeleckým zážitkom.

   

                                                                  PaedDr. Gáborová, Mgr. Falatová, Ing, Lenčová

 • 26.September - Európsky deň jazykov

  26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

  Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

  Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

  Niekoľko faktov o jazykoch

  •  Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch.
  • V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov - približne 3% z celkového počtu svetových jazykov.
  • Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike.
  • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do skupiny indoeurópskych jazykov.
  • Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
  • Medzi germánske jazyky patria okrem iných dánčina, nórčina, švédčina, islandčina, nemčina, holandčina, angličtina a jidiš.
  • V skupine románskych jazykov nájdeme okrem iných aj taliančinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu a rumunčinu.
  • Medzi slovanské jazyky patrí ruština, ukrajinčina, bieloruština, poľština, čeština, slovenčina, slovinčina, srbčina, chorvátčina, macedónčina, bulharčina a ďalšie.
  • Väčšina európskych jazykov používa latinské písmo. Niektoré slovanské jazyky používajú azbuku. Gréčtina, arménčina, gruzínčina a jidiš majú svoje vlastné písma.
  • Dvoj- a viacjazyčnosť v sebe skrýva aj ekonomické výhody: tí, čo ovládajú viacero jazykov, majú širší výber pracovných miest a konkurenčnú výhodu pred hovoriacimi jedným jazykom.

  Minulý rok Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej bani sa zapojila do digitalného projektu EnglishGo. Online materiály sú vhodné ako doplnok k akejkoľvek učebnici. Rozvíjajú jazykové kompetencie až do úrovne B2 a sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Sú nahovorené rodenými hovoriacimi, ich obsah je autentický a názorný. Každá lekcia obsahuje súbor interaktívnych aktivít a cvičení, ktoré rozvíjajú komunikačné jazykové kompetencie a zručnosti.

  V školskom roku 2017/2018 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v ponuke krúžkov si môžete nájsť nasledovné jazykové krúžky, kde si môžete zdokonaliť v jazykoch alebo sa naučiť aj základy iného cudzieho jazyka:

  -   Príprava na Maturitnú skúšku  z nemeckého jazyka: Mgr. Bagalová

   - Anglický s úsmevom: Mgr. Falatová

  -  Rozhlasový krúžok : PaedDr.Gáborová

  Ďalšie informácie si môžete získať u vašich vyučujúcich cudzieho jazyka.

                                                                                    Mgr. Mária Falatová, vedúca PK jazyk a komunikácia
   

 • Prezentačný deň cvičnej firmy

  Prezentačný deň cvičnej firmy

  Dňa 23. júna 2017 študenti III. A triedy prezentovali  svoju prácu v cvičnej firme  pred ostatnými študentmi ako aj pred pedagogickými pracovníkmi školy. V úvode učiteľka predmetu  Cvičná firma Ing. Erika Struhárová,  uviedla prítomných do problematiky predmetu a potom už odovzdala slovo riaditeľke cvičnej firmy.  Riaditeľka  predstavila cvičnú firmu Teffee, s.r.o., oboznámila všetkých s predmetom jej činnosti, s dokumentmi potrebnými na jej založenie ako aj s povinnosťami, ktoré jej vyplývali z funkcie riaditeľky. Zároveň predstavila jednotlivých zamestnancov, ktorí potom postupne prezentovali  svoju prácu v jednotlivých oddeleniach cvičnej firmy.

  Študenti sa na prezentáciu svojej práce náležite pripravili, vyhotovili pútavú prezentáciu, pripravili si menovky, spracovali záverečnú správu o činnosti cvičnej firmy a k dispozícii boli aj všetky dokumenty  a doklady týkajúce sa cvičnej firmy (výpis z obchodného registra, spoločenská zmluva, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, organizačný poriadok, organizačná štruktúra, pracovný poriadok, etický kódex cvičnej firmy, organizačná štruktúra, ale aj životopisy, žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, motivačné listy, doklady o registrácii cvičnej firmy a jej jednotlivých zamestnancov v zdravotnej a sociálnej poisťovni, pracovné zmluvy, výplatné pásky, výplatné listiny, evidencia dochádzky, dohody o skončení pracovného  pomeru, odhlášky zamestnancov z poisťovní ako aj vystavené a prijaté faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady o úhrade prostredníctvom internetbankingu, výstupy z programu Omega – podvojné účtovníctvo, ďalej zápisnice z pracovných porád, firemný hlavičkový list, pečiatka, logo, slogan cvičnej firmy, propagačné materiály)

  Keďže jedným z predmetov činnosti cvičnej firmy Teffee, s.r.o. je aj maloobchod a veľkoobchod s kávou a čajom, študenti podávali účastníkom kávu, a nie hocijakú, ale pravú kolumbijskú, ktorú nám priniesol miestny podnikateľ. Celá prezentácia práce cvičnej firmy prebiehala v príjemnej, uvoľnenej atmosfére, zamestnanci cvičnej firmy odovzdali svojim spolužiakom cenné informácie o fungovaní cvičnej firmy a dúfam, že v nasledujúcom školskom roku bude činnosť cvičnej firmy pokračovať aspoň tak úspešne ako v tomto.

  V závere sa učiteľka predmetu Ing. Erika Struhárová, poďakovala študentom za prácu v cvičnej firme počas celého školského roka, zhrnula, že nie vždy to bola práca jednoduchá, študenti sa museli naučiť pracovať tímovo, plniť termínované úlohy, vedieť sa zastúpiť, aplikovať teoretické vedomosti v reálnej hospodárskej praxi.  

                                                         Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

   

 • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

  Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

     Dňa 21.6.2017  sa v malej zasadačke MsÚ v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „ Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl v školskom roku 2016/ 2017.“  Na slávnostnom podujatí sa stretli najlepší žiaci materských škôl, základných škôl a stredných škôl z Novej Bane, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Spoločne s nimi sa podujatia zúčastnili aj pedagógovia, ktorí sa žiakom venovali, riaditelia škôl, ako aj rodičia žiakov.

     SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovala žiačka IV. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Paulína Beňová, ktorá patrila k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2016/2017.

     Paulína Beňová sa zúčastnila školských kôl Olympiády v anglickom jazyku, Olympiády v slovenskom jazyku, Olympiády v nemeckom jazyku, Olympiády ľudských práv a Olympiády mladého účtovníka, v ktorých sa umiestnila na popredných miestach. Paulína Beňová reprezentovala našu školu  aj na krajskom kole Olympiády ľudských práv v Banskej Bystrici. Počas štúdia na našej škole dosahovala výborné študijné výsledky, bola veľmi skromná, usilovná a pracovitá.

     Paulínke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu a v práci.

                                                                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová

 • Ako začať podnikať

  Ako začať podnikať

  Dňa 16. júna 2017 sme pre študentov našej školy  pripravili zaujímavú besedu s mladým, úspešným podnikateľom Branislavom Tužinským. Porozprával študentom čo ho viedlo k podnikaniu, aké úskalia musel prekonať pri začatí podnikania, čo mu podnikanie prinieslo a na druhej strane vzalo, čo je potrebné zabezpečiť pre úspešný chod firmy, s akými rizikami treba pri podnikaní počítať. Povzbudil mladých, aby sa nebáli začať podnikať, a využili všetky možnosti, ktoré im trh ponúka (start up-ové projekty, príspevok pri začatí podnikania...). Keďže dlhšie obdobie pôsobil v krajinách EÚ, ale aj v Južnej Amerike – Argentíne, porozprával študentom veľa zaujímavostí o týchto krajinách, napr. o ich ekonomickej situácii, o rozvoji cestovného ruchu, o živote bežných ľudí. Študentov zaujalo hlavne jeho rozprávanie o jeho podnikateľských aktivitách v rámci  obchodu s kávou. Ich dodávateľmi sa stala rodinná firma v Kolumbii, ktorej vlastne týmto spôsobom pomáhajú zvýšiť životnú úroveň. Študenti sa dozvedeli, čo všetko je potrebné urobiť, aby sa tento produkt dostal z ďalekej Kolumbie na Slovensko. Porozprával im aj o svojej ďalšej  aktivite, ktorou je internetový obchod. Oboznámil študentov s postupom založenia tejto formy podnikania. Celá beseda prebiehala v neformálnej atmosfére, bola prepojená s rôznymi životnými skúsenosťami, ktoré by mohli napomôcť mladým ľuďom pri rozhodovaní o tom, či začať alebo nezačať podnikať.  Beseda bola prínosom hlavne v tom, že poskytla množstvo užitočných informácií, ktoré môžu študenti využiť v rámci predmetov ekonomika, cestovný ruch, cvičná firma, geografia cestovného ruchu, tovaroznalectvo. Bola aj ukážkou odhodlania, entuziazmu, kreativity, pozitívneho myslenia mladého človeka, ktorý si ide za svojim cieľom a mohol by byť vzorom pre mladú generáciu.

  Týmto sa chceme pánovi Branislavovi Tužinskému poďakovať za čas, ktorý  venoval našim študentom a prajeme mu veľa podnikateľských úspechov.

                                 Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

 • DOD Archív Kremnica

  DOD Archív Kremnica

  Dňa 15. júna 2017 sa žiaci I. A triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí Archívu Kremnica, ktorý bol spojený s výstavou Remeslá, živnosti a priemysel v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa.

  Po príchode do priestorov archívu nás privítali pracovníčky archívu a zapísali sme sa do knihy návštev a do kroniky. Potom sme prešli do priestorov bádateľne, kde mala pripravenú prednášku vedúca archívu PhDr. Valéria Solčániová, ktorá nám porozprávala o remeslách a živnostiach na území bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa. Po prednáške sme si pozreli vystavené ukážky vzácnych archívnych dokumentov a kníh, ako aj jednu z najvzácnejších listín - privilegovanú listinu uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, vydanú 17. novembra 1328, na základe ktorej vzniklo slobodné kráľovské mesto Kremnica a sú v nej určené prvé podmienky pre remeselníkov. Základom pre rozvoj remesiel v Novej Bani bola listina vydaná uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým, ktorú sme tiež mali k nahliadnutiu.

  Po prednáške a prehliadke bádateľne si dievčatá vyskúšali písanie na retro písacích strojoch, písanie brkom a pečatenie listín. Zistili, že písať brkom nie je ľahké a ani čisté, o čom svedčili machule na papieri a špinavé prsty od atramentu.

  Na záver by som chcela poďakovať pracovníčkam Archívu Kremnica za vydarenú akciu a popriať im aj v rámci Medzinárodného dňa archivárov veľa úspechov v ich práci.

                                                                                                RNDr. Michaela Kostelanská

 • EnglishGo!

  EnglishGo!

  Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pripravili jedinečnú možnosť pre stredné školy a ich učiteľov jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka prostredníctvom projektu EnglishGo. Stredná odborná škola obchodu a služieb a vyučujúce anglického jazyka sa tiež aktívne zapojili do projektu.

  Cieľom projektu je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním moderných a inovatívnych prostriedkov, ktoré povedú žiaka k väčšej samostatnosti a aktívnosti. Výskumy a prax dokazujú, že používanie moderných metód výučby anglického jazyka v kombinácii s využitím IKT, vedie k značnému nárastu atraktivity a efektivity vyučovacej hodiny. Tým sa zvyšuje úroveň motivácie a žiaci rýchlejšie napredujú pri výučbe.

   Online materiály sú vhodné ako doplnok k akejkoľvek učebnici. Rozvíjajú jazykové kompetencie až do úrovne B2 a sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Sú nahovorené rodenými hovoriacimi, ich obsah je autentický a názorný. Každá lekcia obsahuje súbor interaktívnych aktivít a cvičení, ktoré rozvíjajú komunikačné jazykové kompetencie a zručnosti.

  Vzdelávacie materiály v rámci tohto projektu sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk. Bližšie informácie o projekte EnglishGo môžete získať aj u Vašich vyučujúcich anglického jazyka.

                                               Vedúca PK Jazyk a komunikácia, Mgr.Falatová Mária

 • Junior festival Ekotopfilm Envirofilm

  Junior festival Ekotopfilm Envirofilm

  Dňa 23. 05. 2017 sa študenti I. A, I. N a II. C triedy zúčastnili akcie  Junior festival Ekotopfilm Envirofilm, ktorá sa uskutočnila v priestoroch nákupného centra Europa SC v Banskej Bystrici. Je to medzinárodne uznávané a zameraním na  trvalo udržateľný rozvoj ojedinelé podujatie, ktoré si získalo vysoký odborný, ale i morálny kredit na celom svete.

  Program pre žiakov bol rozdelený do 3 blokov:

  1. blok tvoril filmový program. Žiaci si pozreli krátke inšpiratívne filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávali mladej generácii posolstvá prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia

  2. blok tvorila beseda o filmoch, kde žiaci rozprávali o svojich dojmoch z filmov

  3. blok tvorili sprievodné aktivity:

  • Nahmataj a uhádni“ - prostredníctvom hmatu žiaci spoznávali prírodu
  • „Nájdi súvislosti“ - enviroaktivita na hľadanie súvislostí medzi jednotlivými zložkami životného prostredia
  • „Je toľko vecí, ktoré nepotrebujeme!" - protiklady potrebných a nepotrebných vecí v súvislosti so zodpovedným správaním sa k svojmu okoliu
  • „Výpočet ekologickej stopy“ – každý žiak si mohol vypočítať vlastnú ekologickú stopu

  Ing. Erika Struhárová, RNDr. Michaela Kostelanská

 • Deň kariéry

  Deň kariéry

  Dňa 22. mája 2017 sa študentky III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Sally Popracová a Petra Haringová zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu. Workshop študentky veľmi zaujal, ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

strana: