Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám
 • Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

  Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

              Žiaci  tretích ročníkov SOŠ obchodu a služieb navštívili dňa 6. 11.2018 Štátnu operu v Banskej  Bystrici.  Každý rok sa tešíme, aké zaujímavé predstavenie uvidíme a aký umelecký zážitok si odnesieme.

              V tomto roku sme sa rozhodli pre dielo Dany Dinkovej  pod  názvom Nemé tváre / Výkriky do ticha, ktoré prináša príbeh  o šikanovaní – fyzickom a virtuálnom. Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami zo života mladých ľudí a jeho posolstvom je, aby sme si všímali prejavy šikanovania okolo nás, aby  sme na ne vedeli poukázať,  nenechali sa  šikanovať od iných a aby sme sa učili vzájomnej tolerancii a úcte.

     Inscenácia prostredníctvom hudby, tanca a činoherného umenia oslovuje predovšetkým mladú generáciu, takže predstavenie má aj vzdelávací a výchovný charakter.  Po skončení sme odchádzali obohatení  o umelecký, ale  predovšetkým o  silný emotívny zážitok, ktorý  nás všetkých prinútil zamyslieť sa nad nastoleným problémom.

                                                             Mgr. M.  Falatová , triedna učiteľka III.A

                                                      PaedDr. S.  Gáborová , koordinátor čitateľskej gramotnosti

 • Halloweenska súťaž

  Halloweenska súťaž

  V mesiaci október prebiehala na našej škole súťaž o najlepšie halloweensky vyzdobenú triedu. 26.10.2018 hneď po imatrikulácii žiakov 1. ročníka sme sa stretli spoločne všetci v 2. A triede, vyhodnotili si súťaž o najkrajšiu triedu a pokračovali v zábave s vynikajúcim jedlom a hudbou.  2.A, 3.A a 2. N získali za ich kreativitu a snahu kupóny na neskúšanie a vecné ceny. Mnoho žiakov prišlo v maskách, a preto halloweenska súťaž pokračovala.  Žiaci si sami odhlasovali masky, ktoré sa im najviac páčili- 3. miesto získala Stanislava Gregorová s maskou Minnie, na 2. mieste sa umiestnila Simona Brodzianska s maskou „Umrnčaná Myrtha“ a 1. miesto získal Filip Hudec a jeho „Indiánska Anička“.    

              Veľké poďakovanie patrí našim sponzorom ( Cukráreň Alžbetka, Doven), žiakom 2.A triedy za občerstvenie, krásne priestory a našim majstrom za vynikajúce pagáčiky.

                                                             Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

 • Imatrikulácie našich prvákov

  Imatrikulácie našich prvákov

  Tento rok nám Pani jeseň dopriala krásne počasie. My sme sa rozhodli si ju ešte spestriť študentskými aktivitami- krst našich nových študentov.

  Dňa 26.10.2018 sa na našej škole v réžii III.C uskutočnila imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Najmladší adepti študentského cechu spolu s ostatnými študentmi školy sa zhromaždili v triede a plní napätia a nervozity čakali, čo si na nich tretiaci pripravili. Po privítaní museli žiaci plniť rôzne zaujímavé  úlohy, ako napríklad lovenie jabĺk bez pomoci rúk, hľadanie cukríkov v rôznych bližšie neurčených „hmotách“, vzájomné kŕmenie sa  so zaviazanými očami a mnoho iných. Po skončení všetkých disciplín museli prváci zložiť slávnostný sľub,  a tým sa stali členmi študentského cechu našej školy a môžu sa už bezpečne pohybovať  po chodbách J

   
                                                 Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

 • Šikovné ruky drotárky Anny

  Šikovné ruky drotárky Anny

  Touto cestou sa chceme poďakovať našej bývalej študentke Anke Budovej za unikátny, výnimočný  dar – Erb mesta Nová Baňa, ktorý bude mať čestné miesto v budove SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani a bude nám pripomínať našu talentovanú, nadanú, úspešnú absolventku.

  Tento dar nám bol slávnostne odovzdaný počas vernisáže výstavy „Tvorenie drotárky Anny“ v Pohronskom múzeu, pri príležitosti 70. výročia založenia odborného  školstva v Novej Bani.  Hosťujúcimi autormi výstavy boli Henrich Kamody a Zuzana Necpálová.  Návštevníci výstavy môžu vidieť  krásne dekoratívne predmety, šperky, úžitkové predmety, nástenné dekorácie.  Najväčším umeleckým zážitkom  tejto výstavy bolo netradičné tablo, do ktorého Anka pretavila svoju nevšednú záľubu.  Toto tablo nám bude určite dlho pripomínať  túto triedu a v nej „našu drotárku Anku“.  Ďakujeme!

  Ing. Struhárová Erika, Ing. Lenčová Mária

 • Finančná gramotnosť trochu inak

  Finančná gramotnosť trochu inak

  Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

  Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

  Zameriava sa na mladých ľudí, aby sa so základmi efektívneho finančného hospodárenia oboznámili ešte predtým, ako dostanú prvú výplatu. Nadácia pripravila pre študentov tiež vedomostnú súťaž Finančná olympiáda.

  Nadácia PARTNERS môže svoje aktivity rozvíjať aj vďaka spolupracovníkom spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Program spoločenskej zodpovednosti spoločnosti nadväzuje na vysoké etické štandardy spoločnosti, zakotvené v etickom kódexe. Spoločnosť aktívne riadi vzťahy s obchodnými partnermi a komunitou, v ktorej pôsobí.

  Touto cestou sa chcem poďakovať pani Ing. Zuzane Fides zo spoločnosti Partners Group SK za zaujímavú prednášku zameranú na rozvoj finančnej gramotnosti, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Verím, že naša spolupráca sa bude aj naďalej rozvíjať a stretneme sa pri ďalších nových aktivitách.

                                                                                 Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

 • Súťaž – jesenný klobúk

  Súťaž – jesenný klobúk

  Krásne jesenné počasie nás motivovalo a preto sme na našej škole vyhlásili súťaž o najkrajší klobúk s jesennou tématikou. Do súťaže sa zapojili študentky II.A a III. A triedy – Simona Harabová, Simona Brodzianska, Lea Tokolyová. Klobúky boli vystavené na chodbe školy, kde prebiehala akcia ku dňu zdravej výživy.

  Zúčastneným študentkám ďakujeme a veríme, že nabudúce sa do súťaže zapojí viac študentov.

                                                                                                            Ing. Mária Lenčová

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc

              Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila v školskom roku 2018/2019  14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ ku Medzinárodnému dňu knižníc dňa 22.10.2018.   Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

              Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola  „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Cieľom  celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici,  k čítaniu a  poznávaniu nového.

              SOŠ obchodu a služieb zorganizovala v týždni od 22.10.208 do 26.10.2018 zaujímavé aktivity v priestoroch školskej knižnice, ktorých sa zúčastnili žiaci študijných a učebných odborov na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si prezreli nástenky, výstavku českej literatúry, čítali  si z českých kníh, spoznávali rozdiely slovenčiny a češtiny, riešili zábavné kvízy a gramatické cvičenia a kúpili si knihy z burzy, čím prispeli na projekt Adopcia srdca. Najúspešnejšie riešiteľky kvízov Anežka Šipikalová, Kristína Kocáková a Viktória Senešiová boli odmenené malým knižným darčekom.

                        PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

 • „Gruntovačka“ v regióne GRON

  „Gruntovačka“ v regióne GRON

  V dňoch 18. a 19.októbra 2018 sa v našom regióne uskutočnil nultý ročník akcie s názvom „Gruntovačka 2018“- čistenie lesných chodníkov po sezóne.

  Vo štvrtok 18.10.2018 sa aj naši žiaci zapojili do tejto záslužnej akcie. 22 žiakov našej školy s 2 vyučujúcimi  si urobili jesennú prechádzku a vyčistili trasu Zvonička- Červenka- Havranka- Háj.  Odpad, ktorí zanechali v lese „turisti“,  sa na mieste triedil do vriec .

  Aby žiaci vládali, naši študenti na odbornom výcviku im pripravili občerstvenie, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

                                                                 Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

 • Učíme sa podnikať

  Učíme sa podnikať

  Prvou aktivitou študentskej spoločnosti „Obchoďáčky“, založenej v rámci predmetu Výchova k podnikaniu, bola aktivita venovaná Týždňu zdravej výživy.

  Študentky pripravili a ponúkali ovocné poháre, ovocné špízy, cuketové koláčiky, mrkvové tyčinky, zdravé nátierky,  jednohubky, z plných košíkov rozdávali jablká, hrušky, hrozno. Na chodbách školy vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia, zrelého ovocia.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka predmetu Výchova k podnikaniu

 • Novinky v Ekonomickej olympiáde

  Novinky v  Ekonomickej olympiáde

  Naša škola sa minulý rok zapojila do prvého ročníka Ekonomickej olympiády.  Našim študentom sme dali možnosť otestovať svoje ekonomické vedomosti a podporujeme ich v ďalšom štúdiu ekonómie.

  INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spustil prihlasovanie do druhého ročníka Ekonomickej olympiády. Cieľom olympiády je podporiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne  ich podporovať v rozvoji. 

  Nový ročník olympiády prinesie niekoľko noviniek. Zmenil sa časový harmonogram školských kôl - tie budú prebiehať už v decembri 2018, výsledky sa tak študenti dozvedia ešte pred vianočnými prázdninami.

  Študenti sa môžu tešiť aj na prvé medzinárodné kolo súťaže. Najlepší finalisti zo Slovenska sa stretnú s finalistami z Česka a Maďarska vo veľkom medzinárodnom finále. Ekonomickú olympiádu sa tento rok rozhodla podporiť aj Slovenská asociácia poisťovní.

  Ekonomická olympiáda prispieva k prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, základné metodologické postupy a ďalšie. Prebieha v štyroch kolách:  školské, krajské, celoslovenské a medzinárodné finále, v časovom horizonte od decembra 2018 do septembra 2019.  Na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných  otázok dohliada Odborná rada súťaže, ktorej členom je viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

  Školské kolá budú prebiehať elektronicky, test má časový limit 40 minút a po odoslaní sa automaticky vyhodnotí.

  Krajské kolá sú organizované v spolupráci s univerzitami v danom  kraji a prebiehajú  písomne. Celoslovenské finále bude v Bratislave, kde po vyhodnotení výsledkov a odovzdaní cien nasleduje slávnostný večer, na ktorom sa účastníci budú môcť stretnúť s ekonómami, organizátormi a partnermi Ekonomickej olympiády.

  Minulý rok  sa Ekonomická olympiáda organizovala na Slovensku po prvýkrát. Do školského kola sa zapojilo neuveriteľných 4 000 študentov. Z takmer 150 škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

  Ekonomická olympiáda zanechala veľký  dojem na spolupracujúce univerzity, ktoré sa rozhodli účasť na súťaži zapracovať do prijímacieho konania.  Účastníci krajského a celoslovenského kola tak budú mať možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných univerzít bez prijímacích skúšok.

                                                        Ing. Erika Struhárová,  koordinátor ekonomickej olympiády

 • Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti

  Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti         

  Prepájame školu s praxou!  Dôkazom  toho je aj webinár pod názvom  Sociálne podnikaniepodnikanie budúcnosti.  Študenti sa prostredníctvom webinára dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme na Slovensku.  Webinár je súčasťou projektu Social Innovation  Relay – je to unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.  Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

                                                                                        Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

   

   

 • Jesenná Bratislava

  Jesenná Bratislava

  V jeden krásny jesenný deň sme s našimi študentmi opäť navštívili Bratislavu. Tentokrát to boli žiaci II. N triedy, študijného odboru podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie.  Našu exkurziu sme začali  jednou z najznámejších pamiatok hlavného mesta - Bratislavským hradom. Prezreli sme si aj hradné nádvorie, z ktorého bol nádherný výhľad,  študentov zaujala aj nádherná baroková záhrada vybudovaná v roku 2016. 

  Ďalšou zastávkou bola Michalská brána, ktorá predstavuje jeden z neodmysliteľných symbolov Bratislavy. Pod Michalskou vežou je umiestnený nultý kilometer, od ktorého sa odpočítava vzdialenosť vybraných svetových miest od Bratislavy. Pokračovali sme na Hlavné námestie, ktoré láka návštevníkov na príjemné posedenie pri renesančnej fontáne, či na lavičke s francúzskym vojakom.  

  Neobišli sme ani sochu Čumila, vypočuli sme si pouličných hudobníkov, pokračovali  sme malebnými uličkami Starého mesta až na Hviezdoslavovo námestie, ktoré patrí k najkrajším a najživším v meste. Jeho najreprezentatívnejšou budovou je Slovenské národné divadlo, symbolom námestia je aj luxusný hotel Carlton. Odtiaľ sme prešli na nábrežie Dunaja, kde sme si prezreli osobný prístav a popri Dunaji sme prešli až k obchodnému centru Eurovea. Našu exkurziu sme ukončili príjemnou prechádzkou okolo známeho jazera Kuchajda.  Bol to príjemne prežitý deň, domov sme sa síce vracali unavení, no plní zážitkov.

                                            Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • Career day v Bratislave

  Career day v Bratislave

  Dňa 11. októbra 2018 sa študentky II. N triedy Radka Holienčinová a Stanislava Gregorová zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day v Bratislave.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu a pomáhali im nájsť tú správnu cestu k úspešnej kariére.  Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“

  Divadelné  predstavenie „Orol Tatranský“

  V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na poeticko-dramatickú kompozíciu Juraja Sarvaša „Orol Tatranský“ do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Divadlo pokračuje v línii uvádzania pôvodných dokumentárnych hier o osobnostiach, ktoré sú súčasťou dejín regiónu.

  Jedným z východísk inscenácie je fakt, že Ľudovít Štúr bol vyslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme, kde bojoval za národné práva a uznanie slovenskej reči. Okrem zlomových súkromných a historických okamihov, ktoré sa v Štúrovom živote výrazne prelínali, štruktúru hry dopĺňajú originálne ukážky z dobovej literatúry a štúrovské básne v podobe songov.

  Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                                                                                                            Ing. Mária Lenčová

 • Finančná gramotnosť

  Finančná gramotnosť

  Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív.

  Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Všetci máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Investujeme, využívame služby poisťovní, šetríme si na dôchodok. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa stretáme každodenne a sú bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa zorientovať v konkrétnych podmienkach a parametroch produktov.

  Prieskumy poukazujú na nízku úroveň finančnej gramotnosti. Nie je to iba slovenský fenomén, ale dlhodobejší svetový problém , ktorého riešením sa už niekoľko rokov zaoberá aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

  Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %.

  Negramotnosť v oblasti financií je jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť kvalifikované finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

  V rámci dňa finančnej gramotnosti si aj naši študenti otestovali  svoj finančný kvocient – FQ. Do tejto aktivity sa zapojili študenti II.A, III.A, I.N, II.N triedy.

  Výsledky boli nasledovné:

  Extra trieda – finančný génius – 2 študenti

  Veľmi dobrý – hotový minister financií – 16 študentov

  Priemerný – finančný normál – 14 študentov

  Podpriemerný – finančný bohém -5 študenti

  Je čo zlepšovať – finančný analfabet- 5 študentov

   

  Deň finančnej gramotnosti má teda za cieľ rozpútať celospoločenskú diskusiu o problematike finančnej gramotnosti a o problémoch, ktoré jej nízka úroveň spôsobuje. Nadácia PARTNERS tiež pripravuje a zastrešuje konkrétne vzdelávacie projekty, aktivity, pomôcky a vzdelávacie materiály pre podporenie finančného vzdelávania obyvateľstva.

  Aj táto aktivita nám potvrdila, že finančná gramotnosť je veľmi dôležitá a je potrebné sa stále v tejto oblasti zdokonalovať.

   

                                                                                              Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

 • Roľnícka nedeľa

  Roľnícka nedeľa

   Roľníckou nedeľou je Nová Baňa známa široko ďaleko. Výzdobu kostola chystajú dobrovoľníci niekoľko dní.

   Ani tento rok nebude vo farskom kostole Narodenia Panny Márie chýbať bohatá a originálna výzdoba na znak vďaky za tohtoročnú úrodu. Novobanskí veriaci si tento rok dokonca pripomenú okrúhle výročie tejto zvyklosti. Prichádzajú ľudia zo širokého okolia, aby si prezreli naozaj krásne až umelecké diela.

  V každej farnosti sa na jeseň ďakuje Pánu Bohu za úrodu. V Novej Bani sa to robí takým slávnostným spôsobom, že oltáre trojloďového kostola sa vyzdobia ovocím a zeleninou a dnes už aj rôznymi obrazmi.  Roľnícka nedeľa v Novej Bani vznikla v roku 1954 a s touto výzdobou začala jednoduchá žena. Vtedajší kanonik jej dal k tomu priestor a došlo to do takýchto rozmerov, aké poznáme dnes,  hovorí novobanský dekan Peter Mišík. Dnes chodia výzdobu novobanského kostola obdivovať ľudia nielen z blízkeho, ale aj ďalekého okolia.

  Aj Stredná odborná škola obchodu a služieb sa tento rok zapojila do tohto podujatia. Naše študentky pekne vystrojené v krojoch rozdávali účastníkom krásne maľované medové srdiečka. Pekné počasie len umocňovalo neopakovateľnú atmosféru tejto výnimočnej udalosti.

   

                                                                                                            Ing. Mária Lenčová

 • Svetový deň mlieka v školách – 26.september

  Svetový deň mlieka v školách – 26.september

   

  Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

   

  Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, mládeži , zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti a mládež.

  Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia..

  Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň. Pre študentov sme pripravili rozhlasovú reláciu na túto tému, prezentáciu, krátky kvíz, kde si otestovali svoje vedomosti a potom ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov.

  Verím, že táto aktivita sa študentom páčila a že si ju na budúci rok zopakujeme.

                                                                         Ing. Lenčová,  Ing. Struhárová

                                                                          učiteľky odborných predmetov

 • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

  Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

     Zážitkové učenie je v súčasnosti veľmi obľúbené. Žiaci sa neučia v priestoroch svojej triedy, ale na úplne iných miestach, ktoré im poskytujú aj celkom iný zážitok.

     Žiaci I.C triedy sa rozhodli zavítať do Mestského múzea v Novej Bani, aby si spestrili hodinu slovenského jazyka a pozreli si výstavu „drotárky Anky“, ktorá študovala na našej škole. Pani Anna Budová sa venuje tradičnej remeselnej technike drôtovania už niekoľko rokov a svojimi šikovnými rukami vytvára pozoruhodné umelecké diela. Žiakom sa výstava jej prác mimoriadne páčila a ocenili aj edukačné video, v ktorom pani Budová  vysvetľuje, ako sa s touto technikou narába a čo všetko je možné vytvoriť.  Súčasťou hodiny bola aj prehliadka priestorov múzea a odborný výklad o expozíciách múzea. Už teraz sa tešíme na ďalšie výstavy, ktoré v tomto školskom roku navštívime.

                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

 • Záložka do knihy spája slovenské školy

  VII. ročník celoslovenského projektu

  Záložka do knihy spája slovenské školy

     SOŠ obchodu a služieb sa už sedem rokov  zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

      Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 7. ročníka celoslovenského projektu bola „Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“,  preto sme si prostredníctvom prezentácie o M. R. Štefánikovi priblížili jeho dobrodružný život, vedeckú, pracovnú a diplomatickú kariéru.

     Vyrobené záložky pošleme  svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ dopravná v Žiline , do balíka tiež  pribalíme  propagačné materiály školy a veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

 • Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani

  Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani

  Dňa 27. septembra 2018  pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu žiaci II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu navštívili Pohronské múzeum v Novej Bani. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o histórii múzea a prezreli si aktuálne výstavy. Pre študentov bola veľmi zaujímavá výstava „Tvorenie drotárky Anny“. Anka je totiž  bývalá žiačka našej školy, ktorá svoju kreativitu a záľubu pretavila do nádherných výrobkov, ako napr. výnimočné tablo, ktoré zhotovila pre svojich spolužiakov, alebo erb nášho mesta, ktorý venovala našej škole pri príležitosti 70. výročia založenia odborného školstva v Novej Bani.

  Ďalšou zaujímavou výstavou bola výstava pod názvom „Reprodukcie slávnych obrazov“ v podaní Mgr. Alžbety Kráľovej a Jany Kráľovej.  Obe autorky sa snažili, aby sa reprodukcia čo najviac podobala originálu, ale zároveň do každého obrazu vložili aj niečo zo seba. 

  Žiaci si odniesli krásny umelecký zážitok.     

                                    Ing. Erika Struhárová, učiteľka predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu

strana: