Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám
 • 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Ďakujeme.

  Vyhlasenie_o_poukazani_2__dane.pdf​​​​​​​    (tlačivo)

   

 • Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne

  Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne

  Dňa 15.marca 2018 žiaci tretieho ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť predviesť svoje zručnosti v školskom kole v príprave jedál ne tému: ,,Jedlá medzinárodnej kuchyne“

  Každý žiak si vopred vyžreboval jednu medzinárodnú kuchyňu. Ich úlohou bolo zvoliť si a pripraviť jedlo typické pre danú kuchyňu. Žiaci mali možnosť predviesť nielen svoje zručnosti ale aj kreativitu a fantáziu. Hodnotiaca komisia  ich sledovala počas celej práce,  pričom okrem chuti a vzhľadu  jedla sa hodnotila aj technologická príprava a hygiena práce ako aj dodržanie pracovného limitu.

  Po  celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené práce:

  1. miesto: Matej Goral -   Bravčová krkovička, syrová omáčka, žemľová knedľa, Česká kuchyňa           
  2. miesto: Zuzana  Paulová – Talianske mäsové guľky, hráškové pyré
  3. miesto: Rozália Kováčová   - Bliny, Ruská kuchyňa

  Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale všetky pripravené jedlá boli takmer na profesionálnej úrovni, čo pozitívne odzrkadľuje  prácu majstrov  odborného výcviku a prípravu  študentov k júnovým  záverečným skúškam, na základe ktorých získajú  výučný list. 

                                                          Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov

 • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

  Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

  Dňa 15. februára 2018 sa konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Študenti s najlepšími vedomosťami z ekonómie a financií z Banskobystrického kraja, ktorí sa osvedčili v školskom kole súťaže, sa zúčastnili krajského kola v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Podujatie otvorila Monika Olejárová, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4000 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom a sprevádzajúcim pedagógom predstavil možnosti štúdia na univerzite dekan Ekonomickej fakulty, doc. Peter Krištofík, ako aj člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo. Krajského kola sa zúčastnilo takmer 50 najšikovnejších ekonomických olympionikov z 15 stredných škôl Banskobystrického kraja. Po krátkom úvode nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti.  Po ňom ich už čakalo občerstvenie a spoločná fotka.  Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková II. A, Anežka Šipikalová II. A, Viliam Búry II. N, Matej Meliš II. N, Eduard Dunko I. N, Sally Popracová IV. A trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu marca. Držíme všetkým palce. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                   Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

 • Olympiáda Mladý účtovník

  Olympiáda Mladý účtovník   

  Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve, ktorú každoročne organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci s firmou KROS, a.s.. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník 28. februára 2018. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení súvislého príkladu z podvojného účtovníctva v programe Omega od firmy KROS. Najlepšie výsledky dosiahla Ľubica Beňová, Slávka Kékešiová a Bronislava Beniaková.  

  Úspešným riešiteľkám blahoželám a všetkým zúčastneným želám veľa úspechov na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

                                                                   Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • Fašiangy sa skončili

              Stalo sa tradíciou, že aj my v SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani si každoročne pripomíname koniec fašiangov. Fašiangy - obdobie veselosti, zábavy, hodovania a hojnosti.

  Tento rok sme rozhodli priblížiť tradície fašiangov aj žiakom základných škôl.

   V posledný fašiangový deň 13.2.2018 sme zorganizovali oficiálny DOD, aby si žiaci základných škôl a široká verejnosť mohli prezrieť vynovené priestory školy, učebne a dielne. Zároveň žiaci mohli získať informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

  Tento deň bol aj ďalším ,,Tematickým dňom,“ ktorý bol zameraný na tému: ,,Fašiangové zvyky, tradície a jedlá.“

  V jedálni školy sa uskutočnila prezentácia, ktorú pripravili žiaci 2. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru Spoločné stravovanie,  pod vedením Ing. Garajovej v rámci predmetu Regionálna gastronómia. Žiaci základných škôl spolu s našimi žiakmi sa dozvedeli o histórii fašiangov, tradíciách a zvykoch ako sú fašiangové sprievody, masky a  pochovávanie basy.

  Prítomní sa ďalej dozvedeli, že k fašiangom neodmysliteľne patrí zabíjačka a jej špeciality,  ako aj tradičné jedlá ako sú šišky, fánky a pagáče.

  Prezentácia, ako už u nás býva zvykom,  nebola len na teoretickej rovine, ale bola ukončená ochutnávkou fašiangových špecialít. Vynikajúce špeciality pripravili

  na odbornom výcviku žiaci učebného odboru kuchár pod vedením majstrov OV. Na ponukových stoloch nechýbali  šišky, fánky, pagáče, klobásy, jaternice,  tlačenka.....

              Z ponukových stolov postupne všetko zmizlo a aj fašiangy sa rozplynuli

  do stratena. Nastal čas pôstu, čas zahĺbenia sa do seba......

                                                                                   

                                                                                                Ing. Katarína Garajová

   

 • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

  Krajské kolo Olympiády ľudských práv

   

              Dňa 8.2.2018 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva. 

               Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

              SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zúčastňuje OĽP a v rámci tejto súťaže sme v priebehu minulých ročníkov  dosiahli  veľmi pekné výsledky. V tomto školskom roku nás reprezentovala žiačka IV.A triedy Veronika Kosejová , ktorá sa umiestnila na 28. mieste spomedzi 31  súťažiacich zo všetkých typov škôl v Banskobystrickom kraji.

   

                                                               Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci občianskej náuky

                                                        PaedDr. Slavomíra Gáborová , koordinátorka ľudských práv

 • Finančná olympiáda – výsledky I. kola

  Finančná olympiáda – výsledky I. kola

   

  Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

  Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v troch kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou on-line testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.

   Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, sa študenti musia spoľahnúť iba na svoje finančné vedomosti.

  Vyplnením registračného formulára po ukončení I. kola on-line testu je automaticky každý študent spolu so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže. Hoci je súťaž určená študentom stredných škôl, svoje vedomosti v I. otvorenom kole si môže v otestovať úplne každý.

                  Do druhého kola v silnej konkurencii všetkých typov stredných škôl  z našej školy postúpili:

  Bartošová Lenka, Blizňáková Lucia, Hollá Michaela, Senešiová Viktória, Tomčáni Erik – študenti I. A

  Haringová Petra, Kekešiová Slávka, Popracová Sally, Fulmeková Xénia – študenti IV. A

  Meliš Matej, Jančová Nikola – študenti II. N

  Druhé kolo bude prebiehať od 15.2.2018 – 24.3.2018.  Študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

                                                                                    Ing. Mária Lenčová,  koordinátor finančnej gramotnosti

 • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

  Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

  V termíne od 15. do 19. januára 2018 prebehli školské kolá ekonomickej olympiády.  Naši študenti boli úspešní,  do krajského kola sa prebojovali:

  Kristína Mištíková II. A

  Anežka Šipikalová II. A

  Eduard Dunko I. N

  Sally Popracová IV. A

  Matej Meliš, II. N

  Viliam Búry II. N

  Koniar Jozef II. N

  Šarkôzi Tobias II. N

  Tokolyová Lea I. A

  Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať dňa 15.februára 2018 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

   

  Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

 • Barmanský kurz

   Chcete si rozšíriť svoje vzdelanie?

  Teraz máte možnosť absolvovať  Barmanský kurz

  Cieľ kurzu: osvojiť si základy prípravy miešaných nápojov, ich charakteristiku, dekoráciu pohárov……

  Určený pre: študentov všetkých odborov

  Termín:    marec- apríl 2018  

  Dĺžka kurzu: 1 týždeň

  Kurz vedú:  členovia Slovenskej barmanskej   asociácie

  Ukončenie: záverečnou skúškou a získaním  Certifikátu   s platnosťou vo všetkých  štátoch, ktoré sú členmi Svetovej   barmanskej asociácie

   / 53 štátov/

  Cena kurzu: 100 eur – zahŕňa – teoretickú a         

    praktickú prípravu, spotrebu surovín, učebný materiál

  Informácie:  Ing. Garajová, Bc Kvaššayová

 • Ekonomická olympiáda štartuje

  Ekonomická olympiáda štartuje

  Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

  Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

  Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl.

  Školské kolo prebehne formou online testu, v krajskom kole budú študenti testovaní formou písomného testu, ktorý je zložený z otvorených a uzavretých otázok.   Finále ekonomickej olympiády prebehne v Bratislave formou písomnej a následne ústnej skúšky. Zo 40 finalistov postúpi do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. 

  Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí. Na Slovensku ide o prvý ročník tejto olympiády, využili sme túto príležitosť a zapojili sme sa do tejto zaujímavej aktivity aj my.

  Ing. Erika Struhárová, koordinátor Ekonomickej olympiády

 • Najvianočnejšia trieda školy

  Najvianočnejšia trieda školy

     Každoročnou aktivitou Žiackej študentskej rady na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  je vyhlásenie súťaže „ Najvianočnejšia trieda školy“.

        Aj tento školský rok sa s príchodom zimy začali  triedy meniť zo dňa na deň , pribúdali vianočné nástenky, výzdoba na oknách, adventné vence,  stromčeky a pestrofarebné svetielka.  Niektorí žiaci si triedu vyzdobili menej, iní viac, podaktorí žiaci boli nesmerne kreatívni a aktívni. V záverečnom hodnotení sme ocenili nielen estetickú stránku, ale ja úsilie a ochotu .

        Výsledky sú nasledovné:

  1. miesto: I.N
  2. miesto : I.A
  3. miesto: II.N

  čestné uznanie: II.A

       Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa  nových nápadov!                                                                    

                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor ŽŠR

 • Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

  Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

  Dňa 14.decembra 2017 sa žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie a žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchodnom podniku METRO Cash  & Carry SR s.r.o.  vo Zvolene. Privítala nás zástupkyňa spoločnosti, pani Beata Naščáková, ktorá nás oboznámila s históriou veľkoobchodu METRO, s jeho organizáciou, jednotlivými oddeleniami a ich činnosťou.  Žiaci získali informácie o službách poskytovaných jednotlivým skupinám zákazníkov, ako aj o starostlivosti o zákazníka, o marketingovej činnosti firmy a v neposlednom rade i o personálnej politike spoločnosti.

  Na predajnej ploche 7 500 m2  mali žiaci možnosť vidieť široký sortiment potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru (cca 33 000 položiek) a priestory expedície, odkiaľ tovar odchádza tisíckam zákazníkov.  Každý žiak dostal po ukončení exkurzie balík propagačných materiálov METRA, Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen a možnosť stať sa jeho zákazníkom.   

  Za možnosť vidieť priestory veľkoobchodu, za zaujímavé informácie,  za čas venovaný našim žiakom, ako aj za zaslanie METRO kariet, METRU Cash  & Carry SR  s r. o. Zvolen veľmi pekne ďakujeme.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • „Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

  „Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

  15. december 2017 bol pre celú II. N triedu výnimočným dňom.  Plní napätia sme očakávali úvodný tón piesne, ktorá znela pri nástupe a potom sa to všetko začalo. Príhovory, stužkovanie, gaudeamus, fotenie, večera, tanec, prezentácia a noc plná zábavy.

  Nezabudnuteľné momenty umocňovali zelené stužky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne vyzdobená miestnosť. Zábava pokračovala a nikto si neželal aby skončila... a nedalo sa nespomenúť na slová známej piesne: „A predsa, minúty, nikdy tak nebežia....“

  Stužková, to bola pre nás zábava, spomienky, jedinečné chvíle, radosť, jednoducho tie najkrajšie okamihy, ktoré si odnášame a na ktoré nikdy nezabudneme. Stužková slávnosť je však za nami a my sa budeme čo najviac snažiť, aby sme úspešne zložili skúšku dospelosti, ktorá nás čaká.

  II. N trieda

 • Projekt Vianočná pošta zrealizovaný

  Projekt Vianočná pošta zrealizovaný

  Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa zapojila naša škola ešte koncom mesiaca november. Triedne učiteľky I. A, I. C a II. N  zaregistrovali svoje triedy a začiatkom decembra im boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov.  Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú potešiť a spríjemniť Vianoce starkým v Domovoch dôchodcov.  Vznikla tak nielen krásna kolekcia Vianočnej pošty, ale aj skupinka ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť ostatným.  Táto krásna myšlienka nás veľmi oslovila a určite sa do tejto výzvy zapojíme aj o rok.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • Beseda o regióne GRON

  Beseda o regióne GRON

  V rámci predmetov cestovný ruch a podnikanie v cestovnom ruchu sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda o regióne GRON. Privítali sme Mgr. Žofiu Hanusovú, výkonnú riaditeľku oblastnej organizácie CR Región GRON, ktorá nám odprezentovala daný región,  vznik OOCR,  logo, poskytla informácie o činnosti a aktivitách. Odporučila študentom najnavštevovanejšie lokality, porozprávala o podujatiach, ktoré OOCR zorganizovala.

  Pozreli sme si aj stránku https://www.facebook.com/regiongron. Môžeme skonštatovať, že aj v našom malom regióne sú krásne a zaujímavé miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť.

  Touto cestou sa chceme Mgr. Žofii Hanusovej poďakovať za  ochotu a čas, ktorý strávila s našimi študentmi na tejto netradičnej hodine cestovného ruchu.                                                      

                                                                                                Ing. Mária Lenčová

                                                                                    učiteľka odborných predmetov

 • XXVIII. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.

  XXVIII. ročník Olympiády  v nemeckom jazyku.

   

              Dňa 14. 11. 2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch učebne nemeckého jazyka konalo  školské kolo XXVIII.  ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.

   

  Školské kolo zorganizovala  Mgr. Marta Bagalová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 9 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády počúvanie s porozumením (max. počet bodov 10), čítanie s porozumením (max. počet bodov 10) a gramatický test (max. počet bodov 30). Okrem toho sa zúčastnili aj ústnej interakcie, a to voľného rozhovoru (max. počet bodov 25) a opisu obrázka (max. počet bodov 25).

   

              Výsledky školského kola sú nasledovné:

   

  1. Simona Brodzianska -  II. A – 58 b
  2. Martin Korbeľ- I.N – 565 b
  3. Erik Tomčáni – I.A 47 b
  4. Bronislava Beniaková IV.A – 40 b
  5. Viktória Senešiová – I.A -35 b
  6. Lenka Bartošová – I.A 34b
  7. Lucia Blizňáková, I.A 33b, Lea Tokolyová – I.A 33b
  8. Michaela Hollá, I.A 32b

   

     Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!!!

                   

                                   Mgr. Marta Bagalová, vyučujúca nemeckého jazyka

 • 10 . ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  10 . ročník Olympiády  zo slovenského  jazyka a literatúry.

   

  Dňa 5. 12. 2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch multimediálnej učebne  konalo  školské kolo školské klo 10.  ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

   

  Školské kolo zorganizovali učiteľky slovenského jazyka a literatúry  Mgr. Marta Bagalová a PaedDr. Slavomíra Gáborová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 15 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády test, zameraný na gramatické javy, sloh, čítanie s porozumením a literatúru.      

              Výsledky školského kola sú nasledovné:

   

  Kategória A:  maximálny počet bodov 25

                           Holienčinová Radka trieda I.N – 6b  - 1. miesto

                           Kosejová Veronika trieda IV.A – 5b – 2. miesto

                           Korbeľ Martin trieda I.N – 2b- 3. miesto

   

  Kategória B: maximálny počet bodov 25

                            Blizňáková Lucia trieda I.A –8 b – 1. miesto

                            Tomčáni Erik trieda I.A – 6 b  2. miesto

                            Tokolyová Lea  trieda I.A – 6 b  2. miesto

                            Hollá Michaela trieda I.A – 6 b  2. miesto

                            Šipikalová Anežka trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                            Harabová Simona trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                            Mištíková Kristína trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                            Ridajová Daniela trieda I.A – 4 b

                            Senešiová Viktória trieda I.A – 2 b

                            Haringová Lea trieda IV.A – 2b

                            Kosejová Annamária trieda  I.A – 2b

                            Bartošová Lenka trieda I.A – 1b

                      

   

     Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!!!                                 

   

                                                                   Mgr. Marta Bagalová, PaedDr. Slavomíra Gáborová

 • Hodina ekonomiky netradične

  Hodina ekonomiky netradične

  Študenti druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie  v rámci predmetu ekonomika  navštívili novootvorenú predajňu Soffien v Novej Bani.  Majiteľka predajne pani Martina Mišurová študentom ochotne porozprávala o motívoch jej podnikania ako aj o povinnostiach, ktoré sa s podnikaním spájajú. Vysvetlila študentom, ako vznikol názov predajne, ukázala im prácu s registračnou pokladnicou a informovala ich aj o marketingových aktivitách firmy.

  Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za zaujímavé informácie a popriať jej veľa úspechov.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika

  Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika

   

  Dňa 22. novembra sa študenti II. N triedy zúčastnili návštevy 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika. Túto návštevu nám organizačne zabezpečili príslušníci danej letky.

  V úvode nám náčelník štábu 1.taktickej letky major Ľubomír TATARKA formou prezentácie predstavil Taktické krídlo generálmajora Otta Smika. Priblížil nám históriu a súčasnosť sliačskej leteckej základne, oboznámil nás s poslaním a hlavnými úlohami taktického krídla, ako aj s leteckou technikou, ktorou krídlo disponuje. Po pútavej prezentácii sme sa presunuli do priestorov  trenažéra lietadla L-39 Albatros a následne trenažéra lietadla MiG-29, kde nám piloti vysvetlili a názorne ukázali možnosti oboch trenažérov.  Potom sme si prezreli vonkajšie  priestory leteckej základne. Súčasťou prehliadky bola aj kynologická ukážka a ukážka vojenskej hasičskej jednotky. Keďže vonku už bolo poriadne zima, v závere nám veľmi dobre padol teplý čaj, ktorým nás príslušníci letky pohostili. Nasledovala prehliadka priestorov 1. taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika. Mali sme možnosť vidieť ako  prebieha príprava pilotov pred samotným letom, ako aj oddychovú miestnosť.

  Posledným navštíveným miestom bola tzv. „bojová miestnosť letky“, kde sme mali možnosť okrem iného vidieť aj znak letky, ktorý vytvorila  žiačka II.N triedy Anna Budová. Tento znak vytvorený klasickou drotárskou technikou tam zaujíma čestné miesto.

  Na záver by som sa chcela poďakovať v mene všetkých za možnosť navštíviť takéto miesto, za milý prístup a ústretovosť príslušníkov 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika a za ich ochotu odpovedať na naše zvedavé otázky. Za tento nezabudnuteľný zážitok, na ktorý si budeme veľmi radi spomínať ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

  Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

 • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

  Spracovanie informácií na počítači – súťaž

  Dňa 7. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnil 52. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 14 študentov zo študijného odboru obchod a podnikanie a odboru podnikanie v remeslách a službách. Boli to študenti druhého, štvrtého ročníka a študenti nadstavbového štúdia. Základnou podmienkou dobrého umiestnenia bol limit 270 čistých úderov za minútu a prípustné percento chýb do 0,25. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu               z 3-stranovej papierovej predlohy. Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niektorí to dokázali lepšie, iní slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

  Výsledky sú nasledovné:       1. miesto – Ján Hudec IV.A      301 čú/za min., 0,19%

                                                 2. miesto -  Patrik Podrásky  IV. A  

                                                 3. miesto -  Erik Nemec IV. A

                                                 4. miesto -   Bronislava Beniaková  IV. A

                                                 5. miesto -   Kristína Mištíková  II. A

   

  Krajské kolo súťaže sa bude konať na Obchodnej akadémii v Brezne v mesiaci február. Našu školu bude reprezentovať Ján Hudec študent štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie. Prajeme mu, aby ho prsty poslúchali a dosiahol čo najlepšie umiestnenie.

   

              Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                                                Ing. Mária Lenčová

                                                                                         učiteľka odborných predmetov

strana: