Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

            4529 H   pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby

 

          dĺžka prípravy:            3 roky

          ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list


          Učebný odbor pripraví absolventa vykonať odborné činnosti v oblasti realizácie sadovníckych a parkových úprav,

          viazačské a aranžérske práce, predaj záhradníchkych materiálov a poskytovanie odbornej poradenskej služby,

          je pripravený na odborné činnosti vo veľkovýrobných podmienkach, v kvetinárstvach, v sadovníckych firmách,

          v záhradníckych firmách a centrách, vo sfére zameranej na ochranu a tvorbu životného prostredia.

          Absolvent sa môže uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom odbore a získať úplné stredné odborné vzdelanie