Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

                             6489 H    hostinský

 

 

     dĺžka prípravy:            3 roky

    ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list


    Absolvent získa poznatky o gastronomických pravidlách a zásadách pri zostavovaní jedálnych a nápojových lístkov,

                                              získa aj poznatky o organizácii práce vo výrobných, odbytových a ubytovacích zariadení. Žiaci majú počas štúdia

                                              možnosť absolvovať barmanský kurz a po absolvovaní 3 rokov štúdia majú možnosť nadstavbového štúdia

                                              ukončeného maturitnou skúškou