Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Školský časopis Stravovanie 2% dane Kontakt Napíšte nám

 

          Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

       Zoznam členov rady školy

volených  a delegovaných  v súlade so Zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Platí od 26.10.2016)

             

P.č.

Priezvisko, meno členov rady školy

Je volený/delegovaný za

1.

Ivaničová Gabriela, Ing. – predseda

zástupca pedagogických zamestnancov

2.

Šipikalová Marcela

zástupca za rodičov

3.

Brandová Lucia

zástupca za rodičov

4.

Mikulášková Zuzana

zástupca za rodičov

5.

Havran Ján, Mgr.

zástupca za zriaďovateľa BBSK 

6.

Hollá Ľubica, Mgr.

Slovenská živnostenská komora 

7.

Danko Kamil

poslanec BBSK za okres Žarnovica 

8.

Mašlárová Silvia, Mgr.

zástupca za zriaďovateľa BBSK 

9.

Tužinský Michal, Bc.

zástupca pedagogických zamestnancov

10.

Budinská Viera

zástupca za ostatných zamestnancov

11.

Hudec Filip

zástupca za študentov