• umelecký kováč a zámočník

    •                          8541 H   umelecký kováč a zámočník

      

              dĺžka prípravy:            3 roky
              ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list


              Tento učebný odbor je vhodný pre chlapcov, ktorým sa páči práca s kovmi, ich tvarovanie, opracovanie.

              Absolvent vie pracovať s odbornou dokumentáciou, vie si ju vyhľadať, čítať i pripraviť. Je zručný, pripravený na vyhotovenie

              praktických ale aj umeleckých finálnych výrobkov využitím bežných zámočníckych a kováčskych prác, orientuje

              sa v problematike funkčnosti a dizajnu (brány, ploty, balkóny zváračské práce a mnohé iné).

              Odborne zvláda i opravu a údržbu strojov vo všetkých priemyselných odvetviach.

              Absolventi uvedených odboru majú možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.