Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda III.A

Triedny učiteľ: Mgr. Mária Falátová
Odbor: obchod a podnikanie
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 15 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018