Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Kritériá pre prijímacie konanie 2018/2019

Kriteria_na_PS_2018.pdf

Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

 

    Deň Zeme si každoročne pripomíname dňa 22. apríla. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a začal sa oslavovať v roku 1970. Iniciátorom bol environmentálny aktivista a senátor Spojených štátov amerických z Wisconsinu Gaylord Nelson. Cieľom tohto dňa je uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, preto sa treba venovať otázkam životného prostredia na globálnej a lokálnej úrovni, aby sme našu Zem uchránili aj pre budúce generácie.

Exkurzia v Nitre

Exkurzia v Nitre

Dňa 19. apríla 2018 sa študenti  II. A a I. N triedy SOŠ obchodu a služieb zúčastnili exkurzie v Nitre. Našou prvou zastávkou bol Nitriansky hrad a hradný areál, ktoré  patria k najvýraznejším dominantám Nitry.  Nitriansky hrad sa zaraďuje medzi národné kultúrne pamiatky a spolu s Horným mestom na južnom svahu hradného kopca bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nitriansky hrad sa skladá zo štyroch samostatných častí: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou. Prezreli sme si areál hradu a keďže počasie nám prialo, mali sme nádherný výhľad na celú Nitru.

DEŇ NARCISOV 2018

DEŇ NARCISOV 2018

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2018 sa konal jej 22. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 13. apríla 2018 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sa zároveň naakumulovali finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov v Novej Bani

Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov  v Novej Bani

Študenti   I.A, II.A, II.N vytvorili krásne Veľkonočné pohľadnice.  St arkých navštívili osobne študentky II. A triedy, ktoré im tieto  pohľadnice aj s Veľkonočným prianím odovzdali. Navštívili starčekov na ich izbách, prehodili s nimi pár slov a srdečne im zablahoželali pekné a pokojné Veľkonočné sviatky.  Videli sme, že naša návšteva starkých potešila a milo prekvapila.  V týchto aktivitách budeme aj naďalej určite pokračovať, pretože naši študenti prejavili o túto akciu  veľký záujem.

MONEYMAKER – investujte s nami

MONEYMAKER – investujte s nami

 

Naša škola sa zapája  do nového projektu, ktorý  spúšťa  Nadácia SLSP a ktorý je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

Cieľom projektu je pochopenie základov a rozdielov medzi jednotlivými bankovými produktmi.

Žiaci atraktívnou formou získajú prehľad o rôznych možnostiach zhodnotenia úspor, spoznajú produkty a služby bánk, naučia sa prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. Hravou formou si zvýšia vedomosti a zručnosti z finančnej gramotnosti.

Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo

Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo

FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Druhé kolo bolo otvorené 15.2.2018 a trvalo do 24.3.2018.

II. uzavreté kolo súťaže predstavovalo online test. Online test nebol verejný a bol prístupný len účastníkom súťaže, ktorí boli upovedomení o postupe do II. uzavretého kola súťaže, a ktorým bola doručená vygenerovaná pozvánka obsahujúca prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže.

Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“

Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“

V tomto sviatočnom čase  sa študenti I. A triedy vybrali na návštevu Štátnej opery v Banskej 

Bystrici  na predstavenie opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta. Cesta vlakom ubehla rýchlo a všetci sme sa tešili na predstavenie. Prešli sme sa bystrickými uličkami a potom sa započúvali do krásnych melódií „zázračného skladateľa“.  Scéna aj melódie boli pekné a tak sme si odniesli nádherný umelecký zážitok.

MAREC – MESIAC KNIHY

MAREC – MESIAC KNIHY

   Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých a starých.  Prečo si mesiac kníh pripomíname v marci?

   Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v bývalom Československu v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Matej Hrebenda bol legendárnym šíriteľom slovenskej a českej knihy a vzdelanosti hlavne na území Gemera a Malohontu. Dnes už úlohu šíriteľa čítania plnia knižnice a hoci svoju činnosť vykonávajú počas celého roka, v mesiaci marci o niečo viac rozvíjajú svoje aktivity .

Veľkonočná pošta

Veľkonočná pošta

Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“, sme sa rozhodli, že starkých potešíme aj na Veľkú noc. Študenti I. A, I. C, II. A, III. C, I. N a II. N  triedy  vytvorili nádherné veľkonočné pozdravy, ktoré majú spríjemniť veľkonočné sviatky starkým v domovoch dôchodcov. Okrem toho, že vznikla zaujímavá kolekcia veľkonočnej pošty, veľmi nás teší záujem a ochota žiakov robiť radosť ostatným. Určite budeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. Táto veľkonočná pošta je určená seniorom v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Novej Bani a v zariadení sociálnych služieb  „Borinka“ v Nitre.

photo

Piatok 27. 4. 2018

Počet návštev: 2208211