Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

XXVIII.ročník Olympiády v anglickom jazyku

XXVIII.ročník Olympiády v anglickom jazyku

Ako každý rok aj tento v mesiaci november a december prebiehajú školské kola vedomostných súťaží žiakov stredných a základných škôl. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Vedomostné olympiády umožňujú žiakom získavať nové vedomosti a rozvíjať svoj záujem o školské predmety aj mimo vyučovacích hodín.

IMATRIKULÁCIE 2017

IMATRIKULÁCIE 2017

        Dňa 13.11.2017 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie žiakov 1. ročníkov.  Žiaci z II. A, II.C a II. N pripravili pre prvákov rôzne súťaže. Na úvod museli prváci vypiť „ drink“ na privítanie a dievčatá ich pomaľovali a nasprejovali farebnými sprejmi. Program uvádzal Filip Hudec z II. C triedy a sprevádzal žiakov jednotlivými súťažnými úlohami ako jedenie jogurtu so zaviazanými očami, hľadanie kinderka v škatuli plnej hliny, beh s vajcom na lyžičke, poskladanie sa do geometrických tvarov, kŕmenie sa sladkým kakaom alebo zjedenie posoleného jabĺčka. Na záver žiaci prečítali slávnostný sľub, dostali imatrikulačný list a stali sa právoplatnými žiakmi našej školy.

Digitálna garáž

 „Digitálna garáž“       

Spoločnosť Google Slovensko prináša projekt pod názvom Digitálna garáž, ktorého cieľom je podporovať rozvoj digitálnych zručností. Online rozsiahla vzdelávacia platforma Digitálna garáž je určená podnikateľom a firmám, ale najmä budúcim podnikateľom – študentom, ktorí by chceli zdokonaliť svoje digitálne zručnosti pre budúce podnikateľské aktivity a rozvoj kariéry.  Platforma obsahuje 89 jednoduchých a zrozumiteľných vzdelávacích videí a kvízov usporiadaných do 23 tém. Tie pomôžu študentom zorientovať sa v digitálnom svete – od zásad, ktoré má spĺňať dobrá webová stránka, cez tipy ako začať s digitálnym marketingom či internetovým exportom, až po využívanie pokročilejších analytických nástrojov alebo optimalizáciu webovej stránky pre vyhľadávače. Úspešný absolvent celého kurzu získa od Googlu certifikát uznávaný organizáciou IAB  Europe (Interactive Advertising Bureau), ktorý je potvrdením o dosiahnutí pokročilých zručností v oblasti online marketingu a ktorý môže pomôcť najmä študentom pri hľadaní zamestnania.

Odborná exkurzia v mliekárni

Odborná exkurzia v mliekárni

  V jeden pekný októbrový deň sme sa vybrali s našimi študentmi na exkurziu do mliekárne v malej dedinke Lovčica Trubín. Exkurzia bola zameraná  na výrobu mlieka, mliečnych výrobkov, ale aj živočíšnu výrobu a rastlinnú výrobu.  Keďže v škole máme predmety tovaroznalectvo, potraviny a výživa, študenti mali možnosť vidieť reálne v praxi výrobu mliečnych výrobkov. V samotnej mliekárni nám ukázali pasterizáciu, výrobu a zrenie syrov, bryndze, tvarohu, jogurtov, mliečných nápojov, korbáčikov, vysvetlili technológiu výroby a samozrejme sme aj niektoré výrobky ochutnali. Potom sme videli aj samotný chov a starostlivosť o rôzne plemená kráv. Študenti sami videli, že kým sa na stôl dostane hotový výrobok je to dlhá cesta a vyžaduje si hlavne v poľnohospodárstve veľa práce. Táto exkurzia sa uskutočnila z príležitosti „Svetového dňa mlieka“, ale aj „Svetového dňa výživy“.

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy, ktorý si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska  vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu  základného ľudského práva – práva na potraviny - pre všetkých obyvateľov planéty.

Záložka do knihy spája slovenské školy

VI. ročník celoslovenského projektu

Záložka do knihy spája slovenské školy

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

Október – mesiac úcty k starším

Október – mesiac úcty k starším

Dňa 20.10.2017 žiaci našej školy navštívili Domov dôchodcov v Novej Bani. Na túto návštevu sa obyvatelia domova každoročne  tešia a vždy nás milo privítajú.

Kvíz  „Finančná gramotnosť“

Kvíz  „Finančná gramotnosť“

Pri príležitosti „Dňa finančnej gramotnosti“, ktorý pripadá na 8. septembra  sa na našej škole uskutočnil kvíz  na tému „finančná gramotnosť“.  Kvíz prebiehal počas celého mesiaca september a zúčastnili sa ho triedy I.A, II.A, IV.A, I.N, II.N.

Finančná gramotnosť je v súčasnosti významnou oblasťou  vzdelávania mladých ľudí. A tak sa aj naši študenti  zapojili do testovania finančnej gramotnosti. Ich úlohou bolo vypracovať 33 úloh z finančnej oblasti. Otázky sa týkali bankovej sústavy, investovania, stavebného sporenia, možností získavania úverov, pôžičiek, výpočtu úrokov, lízingu, všeobecného rozhľadu v oblasti financií a pod.

Exkurzia v Banskej Bystrici

Exkurzia v Banskej Bystrici

V jeden pekný októbrový deň sa naša trieda I.A vybrala na potulky po Banskej Bystrici. Cesta vo vlaku ubehla rýchlo a čakalo na nás mesto pod Urpínom.

Naša prvá zastávka bola v štátnej opere, kde sme uvideli predstavenie „Carmen“ plné pohybu, pekných scén a krásnych melódií. Potom naša cesta viedla k pamätníku SNP, kde sme si prezreli vystavené expozície, dozvedeli  sa veľa historických faktov z obdobia 2. svetovej vojny aj SNP. Aj touto formou sme si  uctili pamiatku tých, ktorí vo vojnových časoch položili životy za našu slobodu a mierový život. V tejto dobe je táto téma naozaj aktuálna, keďže vojnový konflikt  u našich susedov na Ukrajine stále trvá a bohužiaľ aj v našej krajine sa nájde veľa takých,  ktorým fašizmus, jeho teórie, symboly nie sú cudzie.

photo

Nedeľa 19. 11. 2017

Počet návštev: 2101776