Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Barmanský kurz

 Chcete si rozšíriť svoje vzdelanie?

Teraz máte možnosť absolvovať  Barmanský kurz

Cieľ kurzu: osvojiť si základy prípravy miešaných nápojov, ich charakteristiku, dekoráciu pohárov……

Určený pre: študentov všetkých odborov

Termín:    marec- apríl 2018  

Dĺžka kurzu: 1 týždeň

Kurz vedú:  členovia Slovenskej barmanskej   asociácie

Ekonomická olympiáda štartuje

Ekonomická olympiáda štartuje

Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

Najvianočnejšia trieda školy

Najvianočnejšia trieda školy

   Každoročnou aktivitou Žiackej študentskej rady na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  je vyhlásenie súťaže „ Najvianočnejšia trieda školy“.

      Aj tento školský rok sa s príchodom zimy začali  triedy meniť zo dňa na deň , pribúdali vianočné nástenky, výzdoba na oknách, adventné vence,  stromčeky a pestrofarebné svetielka.  Niektorí žiaci si triedu vyzdobili menej, iní viac, podaktorí žiaci boli nesmerne kreatívni a aktívni. V záverečnom hodnotení sme ocenili nielen estetickú stránku, ale ja úsilie a ochotu .

Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

Dňa 14.decembra 2017 sa žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie a žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchodnom podniku METRO Cash  & Carry SR s.r.o.  vo Zvolene. Privítala nás zástupkyňa spoločnosti, pani Beata Naščáková, ktorá nás oboznámila s históriou veľkoobchodu METRO, s jeho organizáciou, jednotlivými oddeleniami a ich činnosťou.  Žiaci získali informácie o službách poskytovaných jednotlivým skupinám zákazníkov, ako aj o starostlivosti o zákazníka, o marketingovej činnosti firmy a v neposlednom rade i o personálnej politike spoločnosti.

„Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

„Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

15. december 2017 bol pre celú II. N triedu výnimočným dňom.  Plní napätia sme očakávali úvodný tón piesne, ktorá znela pri nástupe a potom sa to všetko začalo. Príhovory, stužkovanie, gaudeamus, fotenie, večera, tanec, prezentácia a noc plná zábavy.

Nezabudnuteľné momenty umocňovali zelené stužky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne vyzdobená miestnosť. Zábava pokračovala a nikto si neželal aby skončila... a nedalo sa nespomenúť na slová známej piesne: „A predsa, minúty, nikdy tak nebežia....“

Projekt Vianočná pošta zrealizovaný

Projekt Vianočná pošta zrealizovaný

Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa zapojila naša škola ešte koncom mesiaca november. Triedne učiteľky I. A, I. C a II. N  zaregistrovali svoje triedy a začiatkom decembra im boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov.  Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú potešiť a spríjemniť Vianoce starkým v Domovoch dôchodcov.  Vznikla tak nielen krásna kolekcia Vianočnej pošty, ale aj skupinka ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť ostatným.  Táto krásna myšlienka nás veľmi oslovila a určite sa do tejto výzvy zapojíme aj o rok.

Beseda o regióne GRON

Beseda o regióne GRON

V rámci predmetov cestovný ruch a podnikanie v cestovnom ruchu sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda o regióne GRON. Privítali sme Mgr. Žofiu Hanusovú, výkonnú riaditeľku oblastnej organizácie CR Región GRON, ktorá nám odprezentovala daný región,  vznik OOCR,  logo, poskytla informácie o činnosti a aktivitách. Odporučila študentom najnavštevovanejšie lokality, porozprávala o podujatiach, ktoré OOCR zorganizovala.

XXVIII. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.

XXVIII. ročník Olympiády  v nemeckom jazyku.

 

            Dňa 14. 11. 2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch učebne nemeckého jazyka konalo  školské kolo XXVIII.  ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.

 

Školské kolo zorganizovala  Mgr. Marta Bagalová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 9 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády počúvanie s porozumením (max. počet bodov 10), čítanie s porozumením (max. počet bodov 10) a gramatický test (max. počet bodov 30). Okrem toho sa zúčastnili aj ústnej interakcie, a to voľného rozhovoru (max. počet bodov 25) a opisu obrázka (max. počet bodov 25).

10 . ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

10 . ročník Olympiády  zo slovenského  jazyka a literatúry.

 

Dňa 5. 12. 2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch multimediálnej učebne  konalo  školské kolo školské klo 10.  ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Školské kolo zorganizovali učiteľky slovenského jazyka a literatúry  Mgr. Marta Bagalová a PaedDr. Slavomíra Gáborová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 15 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády test, zameraný na gramatické javy, sloh, čítanie s porozumením a literatúru.     

Hodina ekonomiky netradične

Hodina ekonomiky netradične

Študenti druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie  v rámci predmetu ekonomika  navštívili novootvorenú predajňu Soffien v Novej Bani.  Majiteľka predajne pani Martina Mišurová študentom ochotne porozprávala o motívoch jej podnikania ako aj o povinnostiach, ktoré sa s podnikaním spájajú. Vysvetlila študentom, ako vznikol názov predajne, ukázala im prácu s registračnou pokladnicou a informovala ich aj o marketingových aktivitách firmy.

photo

Utorok 23. 1. 2018

Počet návštev: 2138619