Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

 

             Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018

  • 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 15. marec 2018 (štvrtok) – matematika
  • 16. marec 2018 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. – 13. apríla 2018. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 4. – 7. septembra 2018. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.