• Maturita 2019

    •  

                  Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019

     • 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
     • 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazy