Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Členovia žiackej školskej rady


Koordinátor:        Ing. Erika Struhárová

Predseda:              Sally Popracová

Podpredseda:        Patrícia  Majerčíková

 

Zástupcovia tried:

I. A       Veronika Tencerová

I. C        Filip Hudec 

I. D        Adrián Lehotský

I. N        Denis Duchoslav 

II. C       Martin Goral

II. N       Kristína Beňová

III. A      Sally Popracová

III. C      Veronika Kolenčíková

IV. A       Patrícia Majerčíková

 

 

 

Plán práce žiackej školskej rady na školský rok 2016/2017

 

Mesiac

Názov akcie

Zodpovední

September

Vypracovanie a schválenie plánu práce žiackej školskej rady

členovia ŽŠR

Október

Zbierka vrchnákov z plast

členovia ŽŠR

Mesiac úcty k starším - rozhlasové vysielanie,

návšteva Domova dôchodcov v Novej Bani

členovia ŽŠR

November

Súťaž – „Najlepší študent SOŠ obchodu a služieb"

členovia ŽŠR

Medzinárodný deň študentstva

členovia ŽŠR

December

Mikuláš na škole, vianočné trhy

členovia ŽŠR

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

členovia ŽŠR

Január

Športový deň

členovia ŽŠR

Február

Valentín - rozhlasové vysielanie, kupón na neskúšanie

členovia ŽŠR

Síťaž o najkrajšiu karnevalovú masku

členovia ŽŠR

Marec

Svetový deň divadla

členovia ŽŠR

Deň učiteľov - rozhlasové vysielanie

členovia ŽŠR

Apríl

Deň narcisov - verejná zbierka

členovia ŽŠR

1. apríl

členovia ŽŠR

Máj

Školský kotlík - pomoc pri organizovaní akcie

členovia ŽŠR

Jún

Vyhlásenie najlepších študentov školy

členovia ŽŠR

Zhodnotenie činnosti

členovia ŽŠR

 

Uvedený plán práce je možné kedykoľvek dopĺňať, prípadne zmeniť, podľa konkrétnej situácie a podmienok školy.