Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Prihláška na nadstavbové a pomaturitné štúdium

 

                1. Vyplňte si prihlášku    PrihlaskaNaNadsavboveStudium.doc.

                2. Potvrdiť lekárom zdravotný stav o schopnosti štúdia.

                3. Priložiť kópiu výučného listu.

                4. Doručiť prihlášku osobne alebo poštou do školy do konca júna.