Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Školský časopis Stravovanie 2% dane Kontakt Napíšte nám

                             

                                Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti,

                  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

                                                Sprava_o_VVC_2017_2018_uvod.pdf

                                             Sprava_o_VVC_2017_2018_uznesenie.pdf

                                                      Sprava_o_VVC_2017_2018.pdf

 

                                Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti,

                  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

                                Sprava_o_VVC_uvod_2016_2017.pdf

                                Sprava_o_VVC_uznesenie_2016_2017.pdf

                               Sprava_o__vvc_za_sk._rok_2016_2017.pdf

 

                                Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti,

                  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

                                 Sprava_o_VVC_uvod_2015_2016.pdf

                                 Sprava_o_VVC_uznesenie_2015_2016.pdf

                                       Sprava_o_VVC__2015_2016.pdf

                           

                                 Správa  o výchovno-vzdelávacej činnosti,

                  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

                                 Sprava_o_VVCS_uvod_2014-2015.pdf

                                             SPRAVA_o_VVCS_SOS_OaS_NB_2014-2015.pdf

                                       Aktivity_za_sk._rok_2014-2015_(priloha).pdf