Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

 

       Projekt Oxford University Press

 

             Oxford University Press je najväčšie vydavateľstvo na svete a je súčasťou Oxfordskej university. Vydáva vedecké práce,

učebnice a je hlavným redaktorom slovníka Oxford English Dictionary. V súčasnej dobe vydáva vydavateľstvo okolo 4 500

nových kníh ročne, organizuje rôzne vedecké konferencie a semináre pre učiteľov, ako aj súťaže a projekty.

             Projekty Oxford University Press sa vyhlasujú každoročne pod názvom PROJECT COMPETITION a SOŠ obchodu  a služieb

sa ich pravidelne zúčastňuje v rámci predmetu anglický jazyk. V školskom roku 2010/2011 sa do projektu zapojili študentky 2.A triedy Lenka Šubová,

Jana Kosecová a Jana Zdúchová, ktoré pod vedením Mgr. Márie Falátovej vypracovali projekt pod názvom „Fašiangy na našej škole“ a obsadili

2. miesto v celoslovenskom kole.

            V školskom roku 2011/2012 sa do projektu zapojili študentky 1.A triedy Jana Tomagová, Dominika Vicianová a Miriam Haringová,

ktoré súťažili s projektom „ Adopcia srdca“ a v   kategórii  1. a 2. ročníky gymnázií a stredných škôl obsadili 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže. 

V kategórii  3. a 4. ročníky gymnázií a stredných odborných škôl súťažila študentka 4.A triedy Jana Hirschenrová, ktorá vypracovala projekt pod názvom

„ Môj študijný pobyt v Írsku“, s ktorým sa umiestnila na 1. mieste v celoslovenskom kole súťažných projektov.

Úspešné študentky pripravovala PaaedDr. Slavomíra Gáborová.

           Všetci zúčastnení boli obdarovaní novými učebnicami, odbornou literatúrou, slovníkmi a beletriou v anglickom jazyku , ktoré využijú v ďalšom štúdiu.

Veríme, že aj nasledujúci ročník bude pre našich študentov  rovnako úspešní!

 

                                                                                                                                          PaedDr. Slavomíra Gáborová a Mgr. Mária Falatová

                                                                                                                                                               vyučujúce anglického jazyka