Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

                         8541 H   umelecký kováč a zámočník

 

         dĺžka prípravy:            3 roky
         ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list


         Tento učebný odbor je vhodný pre chlapcov, ktorým sa páči práca s kovmi, ich tvarovanie, opracovanie.

         Absolvent vie pracovať s odbornou dokumentáciou, vie si ju vyhľadať, čítať i pripraviť. Je zručný, pripravený na vyhotovenie

         praktických ale aj umeleckých finálnych výrobkov využitím bežných zámočníckych a kováčskych prác, orientuje

         sa v problematike funkčnosti a dizajnu (brány, ploty, balkóny zváračské práce a mnohé iné).

         Odborne zvláda i opravu a údržbu strojov vo všetkých priemyselných odvetviach.

         Absolventi uvedených odboru majú možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie.