Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

               3661 H   murár

 

          dĺžka prípravy:            3 roky
          ukončenie štúdia:        záverečná skúška, výučný list

          Pracovné uplatnenie absolventa bude v stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou stavieb.

          Po absolvovaní 3 rokov štúdia majú možnosti ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu v odbore 3659 4 stavebníctvo.