Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

 

                              2956 H mäsiar, kuchár

 

      dĺžka prípravy:          4 roky

    ukončenie štúdia:        vyučný list v dvoch učeb.odboroch. Možnosť pokračovať v NŠ.

    Učebný odbor mäsiar kuchár je široko koncipovaným učebným odborom, ktorý umožňuje  absolventom základných škôl

     získať stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami

    a praktickými zručnosťami  tak, aby boli schopní samostatne vykonávať  činnosti v oblasti prípravy,  výroby, manažovania

                                              a kontroly mäsiarskej výroby a gastronómie.