Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

           6445  M   kuchár

 

       dĺžka prípravy:            4 roky

          ukončenie štúdia:        maturitná skúška, maturitné vysvedčenie, výučný list

          Úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou získajú študenti aj výučný list. Absolvent sa môže zamestnať v reštaurácii,

          hotely a v zariadeniach spoločenského stravovania.  Vynikajúci študenti majú možnosť vykonávať odbornú prax v zahraničí.

          Možnosť ďalšieho zvyšovania kvalifikácie je vysokoškolské štúdium.