Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

            Národné finále  - Projekt HP Social Innovation Relay

 

 

              Študentky SOŠ obchodu a služieb sa zapojili do medzinárodného online vzdelávacieho projektu, ktorý vznikol spoluprácou organizácie Junior Achievement – Young Enterprise so spoločnosťou Hewlett-Packard.

Študentky IV. A triedy Michaela Trnková a Adriana Debnárová postúpili   do národného finále medzi 10 najlepších tímov. Naša konkurencia bola veľmi silná, boli to najmä študenti  gymnázií, ale s hrdosťou sme obstáli. Ich úlohou bolo obhájiť svoj projekt, zameraný na sociálne inovácie,   prostredníctvom nových technológií HP Virtual Meeting Room a zvládnuť odpovede na otázky kladené porotou nielen v slovenskom ale aj v anglickom jazyku.

Netradičná forma súťaže pomocou videokonferencie,  bola aj pre nás úplne nová skúsenosť. Ďakujeme im za krásnu reprezentáciu našej školy na celoslovenskej úrovni.

                                                                                                                                                 Ing. Mária Lenčová