• kuchár

    •            6445  M   kuchár

      

            dĺžka prípravy:            4 roky

               ukončenie štúdia:        maturitná skúška, maturitné vysvedčenie, výučný list

               Úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou získajú študenti aj výučný list. Absolvent sa môže zamestnať v reštaurácii,

               hotely a v zariadeniach spoločenského stravovania.  Vynikajúci študenti majú možnosť vykonávať odbornú prax v zahraničí.

               Možnosť ďalšieho zvyšovania kvalifikácie je vysokoškolské štúdium.