Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda II.N

Triedny učiteľ: Ing. Gabriela Ivaničová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 5 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018