Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

Zoznam tried › Trieda I.C

Triedny učiteľ: PaedDr. Slavomíra Gáborová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 11 • Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018