Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jozef Koperdák Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25 25
Ing. Ingrid Barancová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Mgr. Jana Káčerová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marta Bagalová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 26
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Mgr. Mária Falátová Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 62
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
PaedDr. Slavomíra Gáborová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT+ 35 60
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Katarína Garajová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Gabriela Ivaničová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 69
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
RNDr. Michaela Kostelanská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15
Ing. Mária Lenčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 62
Aplikovaná ekonómia 25
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Pavol Lipták Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15
Ing. Erika Struhárová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 40
Podnikanie v cestovnom ruchu 25


© aScAgenda 2018.0.1098 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.05.2018