Novinky Štúdium u nás Známky Suplovanie Jedálny lístok Školský časopis 2% dane Kontakt Napíšte nám

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jozef Koperdák Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT+ 35 75
Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Ingrid Barancová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 62
Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách 47
Mgr. Jana Káčerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT+ 35 65
Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marta Bagalová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11 40
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Falátová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 50
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
PaedDr. Slavomíra Gáborová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT+ 35
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ing. Katarína Garajová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Gabriela Ivaničová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 69
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
RNDr. Michaela Kostelanská Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT+ 35 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15
Ing. Mária Lenčová Aplikovaná ekonómia 25 62
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Pavol Lipták Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Erika Struhárová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 62
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Podnikanie v cestovnom ruchu 25


© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.11.2017