PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jozef Koperdák Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vyučovaní 25 25
Mgr. Jana Káčerová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
Mgr. Mária Falátová Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 22
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Hodnotenie ústnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
PaedDr. Slavomíra Gáborová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT+ 35 45
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Ing. Katarína Garajová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
Ing. Gabriela Ivaničová Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 54
Koordinátor drogovej prevencie 39
RNDr. Michaela Kostelanská Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
Mgr. Pavol Lipták Využitie myšlienkových máp vo vyučovaní na školách 15 15
Ing. Erika Struhárová Podnikanie v cestovnom ruchu 25 25


© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018