• mäsiar, kuchár

    •  

                                   2956 H mäsiar, kuchár

      

           dĺžka prípravy:          4 roky

         ukončenie štúdia:        vyučný list v dvoch učeb.odboroch. Možnosť pokračovať v NŠ.

         Učebný odbor mäsiar kuchár je široko koncipovaným učebným odborom, ktorý umožňuje  absolventom základných škôl

          získať stredné odborné vzdelanie s primeraným všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami

         a praktickými zručnosťami  tak, aby boli schopní samostatne vykonávať  činnosti v oblasti prípravy,  výroby, manažovania

                                                   a kontroly mäsiarskej výroby a gastronómie.